Úřad průmyslového vlastnictví

Pomoc s návrhem nebo přepracováním návrhu


Návrh – pokud jde o funkci i vzhled – je klíčovým faktorem úspěchu komerčních výrobků. O návrhu vynálezu tedy musíte přemýšlet od prvního dne, neboť ostatní lidé potenciál vynálezu nemusí rozpoznat, pokud vidí pouze nepraktický nebo nepřitažlivý design.

Zkušený návrhář výrobků Vám pomůže jednat s výrobci či dodavateli součástí, ať již ve fázi prototypu nebo plné výroby. Aby mohli výrobci cokoli vyrobit, potřebují detailní specifikaci, a vyvstanou-li problémy či otázky, potřebují hovořit s člověkem, který má technické znalosti.

Náklady na profesionální design se vrátí, pokud návrhář najde způsob, jak zlepšit kvalitu výrobku nebo snížit výrobní náklady právě díky dobrému designu.

Pokud však návrhář přispěl myšlenkami, které podstatně zdokonalily Váš vynález, bude mít právní nárok na podíl z DV. Abyste se vyhnuli pozdějším sporům, měli byste se tedy nejdříve dohodnout, jak bude případné nové DV v myšlence sdíleno. Tato dohoda by měla vycházet z doporučení patentového zástupce a je třeba ji zdokumentovat před zahájením prací.
 

Výroba prototypů

Musíte-li do výroby prototypu své myšlenky zapojit výrobce, požádejte o sdělení ceny několik společností, neboť výrobní náklady se mohou značně různit. Malé společnosti jsou obvykle levnější a spíše přijmou velmi malé objednávky. Větší společnosti budou levnější pouze při velkých objemech, z toho důvodu však bude užitečné vědět, za jakou cenu lze výrobek vyrábět ve větších objemech.

Požádejte o ceny vycházející z detailních výkresů vytvořených Vámi nebo Vaším návrhářem a ujistěte se, že tyto výkresy představují přesně to, co chcete. Pozdější požadavek úpravy (i drobné) může značně zvýšit náklady.
 

Důkaz konceptu

Nedokážete-li vyrobit prototyp bez finanční pomoci, musíte se zaměřit na důkaz konceptu. To znamená, že předložíte dostatečné množství důkazů, abyste přesvědčili investora nebo organizaci na podporu inovací, aby zaplatili alespoň prototyp.

Při předkládání důkazu konceptu byste měli usilovat o to, aby nikdo nemohl říci: „To nám nebylo řečeno” nebo „Kde pro to máte důkaz?” Musíte předložit podrobné a věrohodné údaje (včetně matematického důkazu, je-li to nezbytné) na podporu každého technického aspektu, který u myšlenky zmiňujete. Musíte mít rovněž pádné argumenty, že myšlenka má vynikající obchodní vyhlídky.

Velmi pomůže, předložíte-li spolu s důkazem konceptu hodnocení Vaší myšlenky nezávislým expertem. Znalecký posudek za relativně nízkou cenu lze získat například od univerzity, která se specializuje na Vaši technologickou oblast.
 

Zadání výroby výrobku subdodavateli

S důkazem konceptu v ruce můžete zkusit oslovit některou z rostoucího počtu společností, jež se specializují na vývoj výrobků a činnosti spojené s prototypy. Možná bude připravena Váš vynález dále vyvíjet výměnou za podíl na Vašem DV.

Tato možnost stojí za zvážení, je-li zřejmé, že Vaši myšlenku nelze dále vyvíjet ani není možno vyrobit prototyp bez značných financí a odborných znalostí. Společnosti ochotné sdílet rizika spojená s vývojem výrobku však budou pravděpodobně zvažovat pouze myšlenky, jež mají vynikající ziskový a růstový potenciál na velmi hodnotných trzích. Nebudou mít asi příliš velký zájem o „obyčejné” spotřebitelské výrobky. Z toho důvodu obvykle většinu myšlenek, které jsou jim nabízeny k vývoji, odmítají.
 

Takové společnosti nelze zaměňovat se subjekty zabývajícími se propagací vynálezů (část 3). Nicméně je třeba vybírat opatrně. Pro začátek požádejte o nestrannou radu vládní agenturu pro podporu technologií. A před uzavřením případné dohody o podílu na Vašem DV si nechte důkladně poradit svým patentovým zástupcem.
 

Datum poslední aktualizace – 25.10.2010 14:36