Úřad průmyslového vlastnictví

Prokázání funkčnosti vynálezu


Potřeba prototypů

Ze zřejmých důvodů musíte dokázat – nejprve sobě a později investorům či společnostem – že Vaše myšlenka je funkční. V případě vynálezu ve formě procesu nebo obchodní metody nemusí být poskytnutí fyzického důkazu možné či nezbytné. V případě vynálezu ve formě látky (například nový druh šamponu) mohou postačovat testovací vzorky.

Pokud však Váš vynález představuje zhotovitelný výrobek, musíte jej předvést v tak blízké podobě hotovému výrobku, jak Vám to schopnosti či finance dovolí. To obvykle znamená, že je třeba vyrobit alespoň jeden prototyp (a často sérii prototypů). Zde obvykle vznikají první vážné náklady, činnosti spojené s vývojem prototypů je tedy třeba plánovat a řídit.

V případě některých výrazně nákladných myšlenek budete muset sehnat finance na samotný prototyp. V takovém případě musíte shromáždit přesvědčivé důkazy o tom, že Vaše myšlenka bude fungovat a má potenciál přinést dostatečný zisk, který by ospravedlnil mnohem vyšší míru rizika.
 

Datum poslední aktualizace – 25.10.2010 14:34