Úřad průmyslového vlastnictví

Významný komerční potenciál


Můžete si myslet, že Vaše myšlenka má dobrý komerční potenciál, ale je tu jedna důležitější věc: ostatní lidé si to musí myslet také.

Významný komerční potenciál znamená vyhlídky na prodej a zisk na takové úrovni, že podstoupit rizika, která přináší Vaše myšlenka, se vyplatí.

Zejména obchodní firmy potřebují silné důkazy o tom, že se Váš výrobek bude dobře prodávat, neboť jsou to právě ony, kdo utratí miliony eur, aby jej dostal na trh. V obchodě neexistuje zaručený vítěz. Na každý nový výrobek, jenž se prodává dobře, připadají další, které se prodávají špatně.

Většina společností bude vyhledávat:

  • něco, co jim přinese (obvykle prostřednictvím silného DV) vůdčí nebo dokonce monopolní postavení na trhu.
  • něco, co spotřebitelé upřednostní před konkurenčními výrobky.
  • něco, co nabízí dobrou návratnost investic.
  • něco, co nabízí jasnou cestu na trh s nízkým rizikem.

Jaké důkazy vzešlé z Vašich rešerší a šetření o tom, že Vaše myšlenka má potenciál tyto požadavky splňovat, můžete předložit společnostem či investorům?

Jako vodítko uvádíme, že nové výrobky obvykle spadají do tří širokých kategorií:

  • Výjimečné výrobky, které dominují svému trhu a nastavují nové standardy.
  • Dobré, ale nevýrazné výrobky, které firmě nabízejí příležitost ke zvýšení zisku nebo podílu na trhu.
  • Výrobky, jež nejsou výjimečné a nabízejí pouze další možnost v řadě alternativ.

Do které kategorie by většina lidí umístila Vaši myšlenku?
 

Musíte zhodnotit každý názor, který jste dosud zaznamenali od firem či jednotlivců s odbornou znalostí příslušných trhů. Nedostatečné důkazy ve prospěch Vaší myšlenky mohou znamenat jednu z následujících tří možností:

  • Komerční vyhlídky Vaší myšlenky jsou špatné.
  • Myšlenka potřebuje přepracovat, aby se zvýšila její komerční realizovatelnost.
  • Myšlenka může uspět, pouze pokud se stanete podnikateli a uvedete ji na trh osobně.

Datum poslední aktualizace – 12.10.2010 14:21