Úřad průmyslového vlastnictví

Podstatná novost


Vaše myšlenka by se samozřejmě měla lišit od existujících výrobků nebo zdokumentovaných myšlenek. Nestačí však, pokud se bude lišit pouze trochu. Myšlenka by měla nabídnout jasné technické nebo komerční výhody, které existující výrobky nebo další myšlenky nenabízejí.

Tyto výhody by rovněž měly mít potenciál silné zákonné ochrany, neboť většinou má obchodní hodnotu pouze silné duševní vlastnictví (DV). Detailněji se této otázce budeme věnovat v části 5.

Při odhadování stupně novosti své myšlenky musíte podrobně prozkoumat výrobky a patenty, jež jste nalezli během rešerší. Každý prvek Vaší myšlenky, který se vyskytuje v existujících výrobcích a myšlenkách, sníží její novost. A cokoli, co snižuje novost myšlenky, rovněž pravděpodobně sníží její potenciální obchodní hodnotu.

Hodnocení patentů

Důležité: Tuto činnost je třeba vykonat důkladně a patenty mohou být složité, vysoce technické dokumenty. K provedení některého z následujících úkonů (nebo všech) možná budete potřebovat pomoc patentového zástupce. Domníváte-li se, že Vaše myšlenka má dobrý komerční potenciál, půjde o dobře vynaložené prostředky.

  1. Vytvořte seznam nových vlastností své myšlenky podle pořadí jejich důležitosti.
  2. Shromážděte všechny nalezené patenty, které se zdají být ve vztahu k myšlence relevantní.
  3. Prohledejte podrobně každý patent a snažte se najít podobnosti s Vaší myšlenkou. Zvláštní pozornost věnujte nárokům, které byly ohledně příslušného patentu vzneseny a přiznány, a oficiálním rešeršním zprávám. (Jsou-li v rešeršní zprávě citovány další patenty, měli byste se na ně rovněž podívat.)
  4. Kdykoli narazíte na vlastnost své myšlenky, na kterou se vztahuje stav techniky, odstraňte ji ze seznamu.
  5. Na závěr této činnost zjistěte, kolik vlastností Vaší myšlenky na seznamu zůstalo. Pokud jste jednu nebo více hlavních vlastností odstranili, zbytek může být příliš slabý na to, aby měl významnou obchodní hodnotu.

Existuje pro Vaši myšlenku prostor?

Pokud v konkrétní technologické oblasti existuje velký počet patentů, budou asi existovat malé vyhlídky na nové myšlenky. V současné době například existuje více než 60 patentů na pěnové mýdlo – poměrně jednoduchý výrobek. Je třeba si tedy klást otázku, jak silné mnohé z těchto patentů jsou. Kdokoli, kdo přichází s další myšlenkou na pěnové mýdlo, může zjistit, že získat hodnotná práva k DV je obtížné.

Kdo co vlastní?

Je rovněž užitečné povšimnout si, kdo vlastní patenty, jež jsou nejrelevantnější ve vztahu k Vaší myšlence. Pokud mají ve „Vaší” technologické oblasti silná práva k DV významné společnosti, může být těžké s nimi soutěžit, i když se Vaše myšlenka od těch jejich liší. Vynálezci v „souboji Davida s Goliášem” příležitostně vítězí, v takovém případě by však Vaše myšlenka musela mít vynikající komerční potenciál, abyste měli šanci na úspěch – zejména pokud jde o přilákání investic.

Datum poslední aktualizace – 12.10.2010 14:16