Úřad průmyslového vlastnictví

Co když vaše myšlenka není nová, ale má komerční potenciál?


Existuje-li k Vaší myšlence stav techniky, ale žádný obchodní výrobek, a Vy jste přesvědčeni, že určitý výrobek by mohl zaznamenat úspěch, možnou strategií je přestat být vynálezcem a stát se podnikatelem.

Zkuste kontaktovat majitele DV obsaženého v myšlence. Pokud majitel na DV „nepracuje”, možná by stálo za to, projednat s ním obchod, v jehož rámci byste získali licenci na využití myšlenky.

Může rovněž existovat výrobek, který se neprodává ve Vaší zemi. Zvažte, zda se nechcete stát dovozcem nebo licencovaným výrobcem.

S majitelem DV můžete rovněž prodiskutovat možnost, že vynález přepracujete nebo upravíte pro jiné uplatnění či jiný trh.

Máte-li obchodního ducha, nějaká příležitost se může naskytnout!
 

Datum poslední aktualizace – 12.10.2010 14:37