Úřad průmyslového vlastnictví

A co vy?


Vynálezci si často neuvědomují, jaká pozornost se na upře, až svoji myšlenku představí firmám. Zkušení investoři spíše podporují konkrétní osobu než myšlenku, budou tedy pozorně zkoumat, jak jste schopni úspěchu své myšlenky napomoci.

Jak myslíte, že si poradíte s výzvou?

  • Víte, kam až chcete dotáhnout svoji myšlenku?
  • Máte plán, jak toho dosáhnout?
  • Kolik faktické práce odvedete?
  • Kdo bude provádět úkony, jež nemůžete provést Vy?

Je důležité si uvědomit, že:

  • Málo jednotlivců má všechny dovednosti potřebné pro vývoj vynálezu.
  • Mnoho investorů není ochotno podpořit podniky představované jednou osobou.
  • Mnoho firem nebude jednat s jednotlivci.

Obvykle je tedy zapotřebí jisté týmové úsilí. Této otázce se budeme podrobněji věnovat v části 6 – Budování týmu a shánění financí.

Než na tuto otázku zodpovíte, měli byste možná zvážit různé způsoby, jak finančně těžit ze své myšlenky.

Datum poslední aktualizace – 12.10.2010 14:24