Úřad průmyslového vlastnictví

Strategie patentování


Patentování znamená více než pouhé splnění formálních požadavků patentového úřadu. Přihlášku patentu byste se měli snažit zasadit do širšího rámce vývoje svého vynálezu. S patentovým zástupcem byste měli projednat mimo jiné tyto otázky:

Kdy o patent žádat

Z důvodu formálnosti řízení o přihlášce patentu může mít načasování přihlášky velký vliv na to, jakému tlaku budete později vystaveni. Je lepší žádat o patent dříve nebo později?

Na tuto otázku neexistuje snadná odpověď. Mnoho vynálezců chce o patent požádat co nejdříve – mnoho úspěšných společností však odkládá podání přihlášky až do okamžiku, kdy jsou výrobky téměř připraveny pro uvedení na trh.

Jednou z nevýhod brzkého podání přihlášky je skutečnost, že Vám mohou vzniknout značné náklady, aniž zatím víte, zda je Vaše myšlenka komerčně realizovatelná. (Přihlašovatelé mají k dispozici až dva roky od podání přihlášky, než budou povinni platit významné patentové poplatky, tato doba je však jen zřídka dostatečná k uzavření licenční smlouvy s určitou společností. Někdy ani nemusí stačit na zjištění komerčních vyhlídek vynálezu.)

Jednou z nevýhod pozdního podání přihlášky je, že jiná osoba může podat přihlášku podobné myšlenky před Vámi.

Pro mnoho soukromých vynálezců představují náklady hlavní faktor. Čím později podáte přihlášku, tím déle odložíte náklady. Jaký odklad si však můžete dovolit? Pokud zná patentový zástupce všechna fakta, může být schopen stanovit optimální okamžik pro podání přihlášky a poradit Vám, jak byste mezitím měli svou myšlenku chránit.

Tlak na patentování

Může Vás to svádět k předčasné žádosti o patent, neboť obchodní poradci a potenciální nabyvatelé licence z řad společností Vám doporučují, že byste tak měli učinit. Vždy zvažte, čím zájmům takové doporučení slouží. V mnoha případech pro Vás nebude představovat prospěch.

Pokračování v rešerši na stav techniky

Svět se poté, co jste podali přihlášku patentu, nezastaví. V patentové rešerši a rešerši na výrobky musíte pokračovat, neboť po podání přihlášky může dojít k událostem, které budou mít vliv na Vaše pozdější rozhodnutí, zda pokračovat s přihláškou.

Poskytnutí licence nebo založení nového podniku?

Období mezi podáním přihlášky a žádostí o věcný průzkum byste měli využít k hledání příležitostí, jak vynález využít. I když upřednostňujete licenční smlouvu, stojí za to určit datum, po němž začnete místo této smlouvy plánovat založení vlastního podniku. Důvodem je, že pokud žádná společnost neprojeví o Vaši myšlenku zájem, měli byste mít při dosažení fáze věcného průzkumu v záloze další možnost.

Opětovné podání přihlášky

Čas navíc potřebný pro uzavření vhodné licenční smlouvy můžete získat stažením přihlášky a jejím opětovným podáním později. Tuto taktiku musíte projednat se svým patentovým zástupcem, jinak můžete ztratit více, než jste získali.

Dočasná výhoda

Je možné využít přihlášku patentu čistě pro získání dočasné výhody a odmítnout věcný průzkum. Například ji budete chtít využít pro ochranu své myšlenky do doby, než dosáhnete svých cílů využití. I v tomto případě musíte záležitost projednat se svým patentovým zástupcem, neboť mohou existovat rizika, která jste nezvážili. Jedním z téměř jistých následků upuštění od přihlášky je, že pro Vás bude mnohem obtížnější (a pravděpodobně nemožné) nalézt někoho, komu byste licenci na svůj vynález poskytli.

Samotné zveřejnění přihlášky patentu může být dostačující. Jakmile je přihláška zveřejněna, mohou se potenciální zákazníci a obchodní partneři o Vašem vynálezu dozvědět, a mají-li zájem, budou Vás kontaktovat. Zveřejněná přihláška rovněž představuje stav techniky, který může konkurenci bránit v budoucím patentování stejné nebo podobné myšlenky. Tak můžete na trhu volně působit, i když přihlášce nebude následně vyhověno. Vyhovuje-li to Vaší obchodní strategii, můžete se rozhodnout, že nebudete pokračovat v postupu patentování, zejména pokud si nemůžete dovolit výdaje na získání a následné vymáhání patentu.

Financování

Udělený patent může přesvědčit investory, že Vaše myšlenka stojí za podporu a tímto způsobem lze pokrýt náklady na patentování. Na patent byste tedy měli nahlížet nejen jako na prostředek ochrany myšlenky, nýbrž také jako na nástroj pro opatření finančních prostředků.

Datum poslední aktualizace – 01.12.2011 15:33