Úřad průmyslového vlastnictví

Ochrana Vaší myšlenky


V jistém okamžiku musíte právně ochránit své duševní vlastnictví (DV) nebo nebudete moci:

  • Bezpečně je zveřejnit.
  • Být zákonem uznáni jako jeho majitelé.
  • Profitovat z jeho komerčního využití.
  • Bránit jiným osobám v jeho neoprávněném využívání.

Existuje několik forem ochrany známých jako práva k duševnímu vlastnictví (PDV). Nejlepším způsobem ochrany vynálezu během jeho vývoje je použít strategickou kombinaci PDV.

Mnoho vynálezců se domnívá, že jediným způsobem, jak mohou chránit svou myšlenku, je patentovat ji. Ačkoli patenty obvykle mají prvořadý význam (viz dále článek Postup patentování), je třeba zvážit i další formy PDV. Některá z nich může hrát důležitou roli v ochraně Vaší myšlenky.


Patentoví zástupci

Další důležitou roli hraje Váš patentový zástupce. PDV představují složitou oblast práva, která pro nezkušené vynálezce skrývá mnohá nebezpečí. Rady patentového zástupce jsou užitečné, pokud plánujete účinnou strategii ochrany DV, a nezbytné, rozhodnete-li se svoji myšlenku patentovat.

Přes své označení jsou patentoví zástupci obvykle experty na všechny formy PDV. Mohou zvýšit šanci na to, že získáte hodnotnou ochranu své myšlenky, a mohou Vás zastupovat, pokud vzniknou nějaké potíže.

Patentový zástupce by Vám měl být schopen poradit v záležitostech spojených s DV ve Vaší zemi a v celé Evropě. Pokud jde o záležitosti DV mimo Evropu, většina firem zaměstnávajících patentové zástupce ve Vaší zemi Vás bude schopna zastupovat nebo zajistí zastupování v kterékoli zemi.

Musíte si však uvědomit, že žádný patentový zástupce nezaručí, že Vaše PDV Vám přinesou finanční odměnu. Odbornost patentových zástupců se omezuje na právo v oblasti DV. Za komerční úspěch svého vynálezu nesete odpovědnost Vy nebo Váš tým dalších odborníků.
 

Datum poslední aktualizace – 25.10.2010 14:36