Úřad průmyslového vlastnictví

Tvorba obchodního plánu


Neexistují pevná pravidla o tom, jak strukturovat obchodní plán. Budete však potřebovat zhruba toto:

1. Prováděcí přehled
Jedna stránka formátu A4, na které stručně uvedete: 

 • kdo jste: kariéra, kvalifikace, zkušenosti.
 • co chcete dělat.
 • proč bude mít Váš podnik nebo myšlenka úspěch.
 • prodejní a ziskový potenciál myšlenky.
 • prostředky, které máte nyní k dispozici.
 • další prostředky, které potřebujete. 

2. Váš navrhovaný podnik

 • Vysvětlete, co chcete dělat. Pokud již podnik existuje, uveďte jeho historii a současnou situaci.
 • Naznačte pozici, ve které by se měl podnik nacházet za 3 – 5 let. (Málokterý investor se chce účastnit déle.)

3. Vaše myšlenka či výrobek 

 • Vysvětlete snadno pochopitelným způsobem, o co jde (zejména pokud jde o vysoce technickou záležitost).
 • Popište konkurenci, které musí výrobek čelit, a vyjmenujte výhody, které z něho dělají lepší alternativu.
 • Předložte důkaz originality a vlastnictví (patentové rešerše, přihlášky patentů atd.).
 • Rozveďte podrobně další vývoj potřebný pro to, aby bylo možno výrobek uvést na trh.

4. Informace o trhu 

 • Uveďte podrobnosti z průzkumu trhu, který jste provedli za účelem zjištění tržního potenciálu. Například uveďte velikost trhu pro svůj výrobek a podrobnosti o konkurenčních výrobcích (jejich prodejní cenu, objem prodeje atd.).
 • Uveďte všechny zdroje informací, které nejsou důvěrné.
 • I vysoce profesionální průzkum trhu se může u nových výrobků plést. Je-li to tedy možné, přiložte (jako přílohu) předběžnou smlouvu, skutečné objednávky nebo důkaz o prodeji několika prototypů.

5. Marketingové postupy

 • Jakým způsobem se bude výrobek inzerovat a prodávat?
 • Kdo jej bude kupovat a za jakou cenu?
 • Uveďte předpověď prodeje a odůvodněte ji. Váš finanční plán (viz níže v části Finance) Vám napoví, můžete-li si dovolit to, co zamýšlíte.

6. Výroba a distribuce

 • Jak bude výrobek vyráběn – kým a kde?
 • Chcete-li výrobek vyrábět sami, uveďte všechny relevantní údaje: potřebné zařízení či prostředky, dodavatelé, pracovní síla, pracovní prostory, doprava, skladování atd.
 • Jak dlouho bude trvat vyřízení objednávek?
 • Jak budete kontrolovat jakost a služby?
 • Jakým způsobem zajistíte distribuční smlouvy s velkoobchodníky či maloobchodníky?

7. Řízení

 • Vyjmenujte své schopnosti.
 • Vyjmenujte schopnosti dalších členů svého týmu.(V příloze uveďte úplný životopis svůj a svého týmu.)
 • Uveďte schopnosti, kterých se Vám nedostává, a jak je chcete zajistit.
 • Jaké další lidské zdroje budete potřebovat?

8. Finance
(V této části Vám může pomoci účetní.)  

 • Uveďte a odůvodněte finance, které potřebujete k zahájení podniku.
 • Vypracujte finanční plán. Musíte zahrnout všechny náklady – seznam může být velmi dlouhý!
 • Jaké prostředky můžete sami poskytnout – například ze soukromých a jiných zdrojů včetně státních dotací?
 • Vyjmenujte všechna „co kdyby”. Jde o alternativní verze finančního plánu určené k otestování důkladnosti Vašich plánů. Například jaký vliv na finanční toky bude mít skutečnost, že dostanete zaplaceno až za čtyři měsíce místo dvou; nebo že prodej za první rok bude o 50 procent nižší, než se předpokládalo. Zvažte všechny možné komplikace – pokud tak neučiníte Vy, potenciální investoři určitě ano!
 • Naznačte, jak mohou investoři Váš podnik po 3 – 5 letech se ziskem opustit.

9. Řízení rizika

 • Uveďte, jak hodláte minimalizovat riziko. Pokud například existuje více trhů, navrhněte zaměřit se pro začátek na trh, který představuje nejmenší riziko, i když poskytuje nižší ziskovou marži.
 • Jak si poradíte s rychlým růstem? Mnoho podniků je nejzranitelnějších při rychlém růstu, neboť náklady mohou na počátku růst rychleji než příjmy.

10. Příloha
Do přílohy patří veškerá dokumentace zmíněná v ostatních částech: rešeršní zprávy, životopisy, technické zprávy, předběžné smlouvy atd. Nejprve zpracujte obsah, aby bylo možno dokumenty snadno nalézt.
 

Datum poslední aktualizace – 02.11.2010 14:50