Úřad průmyslového vlastnictví

Obchodní plánování


Nezbytným nástrojem pro přeměnu vynálezu v komerční výrobek je obchodní plán. Ten Vám a Vašemu týmu pomůže naplánovat a řídit aktivity spojené s využitím vynálezu. Rovněž s jeho pomocí můžete přesvědčit financující orgány a investory, aby Vám poskytli podporu.

Existuje mnoho průvodců obchodním plánováním a mnohé jsou zdarma – například od bank. Obchodní plán pro vynález však může vyžadovat jiný přístup.

Obchodním plánům se běžně vytýká, že jde v podstatě o „budoucí smyšlenky”, jejichž prvořadým účelem je udělat dojem na ostatní. Ve skutečnosti je hlavní funkcí obchodního plánu snížit riziko Vaše, Vašeho týmu a potenciálních investorů. K tomu slouží zaznamenání a uspořádání každého významného detailu projektu tak, aby bylo možno rychle odhalit jakékoli nedostatky a napravit je.

Obchodní plán je rovněž obdobou provozní příručky. Je třeba jej pravidelně aktualizovat a vždy je na něj třeba nahlížet jako na rozpracované dílo. V případě rychle se vyvíjejícího projektu může být i několik týdnů starý obchodní plán nepotřebný!


Riziko prozrazení

Informace v obchodním plánu se počítají za prozrazení. Než obchodní plán komukoli ukážete, musíte zajistit adekvátní ochranu vynálezu, například ve formě přihlášky patentu. To se týká i případných návrhů obchodního plánu vypracovaných před podáním přihlášky patentu.

I když přihlášku patentu máte, je důležité omezit přístup k obchodnímu plánu. Například jej neumísťujte na své webové stránky! Investory může nová obchodní myšlenka přitahovat mimo jiné svou exkluzivitou. Budou daleko méně ochotni investovat, pokud se domnívají, že konkurence již zná podrobnosti.

Zvažte, zda byste neměli požádat příslušné osoby o podpis smlouvy o utajení, než jim ukážete svůj obchodní plán. Potenciální investoři to mohou odmítnout, můžete na ně však rovněž učinit dojem svou starostí o udržení informací v tajnosti.
 

Datum poslední aktualizace – 02.11.2010 14:25