Úřad průmyslového vlastnictví

Rešerše na stav techniky


Nyní Vám podrobně přiblížíme dva postupy rešerše na stav techniky: rešerši na výrobky a patentovou rešerši.

Abyste si byli jisti, že jste provedli důkladnou rešerši na stav techniky, musíte použít oba postupy. A musíte je použít předtím, než na svou myšlenku vynaložíte přílišné množství času a financí.

Varování!

  • Zjištění stavu techniky Vám může na internetu zabrat jen několik minut. Pokud stav techniky nevyhledáte Vy, společnosti a investoři tak téměř jistě učiní. Pokud zjistí zásadní stav techniky, který Vám unikl, nečekejte příliš jejich podporu a financování.
  • Nepřehlížejte důkazy, které se Vám nelíbí. Smyslem rešerše na stav techniky je právě hledat důkazy, které se Vám líbit nebudou.
  • Neexistence stavu techniky v době, kdy jste prováděli rešerši, neznamená její trvalou neexistenci. Rešerše na stav techniky byste měli během vývoje své myšlenky pravidelně opakovat.
  • Žádná rešerše na stav techniky (dokonce ani oficiální zkoumání provedené patentovým úřadem) není zákonem považována za přesvědčivý důkaz novosti.

Krok 1: Nalezení správných klíčových slov

Chcete-li zvýšit své šance na nalezení relevantních informací, věnujte určitý čas přemýšlení o klíčových slovech nebo vyhledávacích výrazech, které nejlépe popisují Vaši myšlenku.

Používáte-li vyhledávače, nejzřejmější klíčová slova nemusí být příliš užitečná. Řekněme například, že se Vaše myšlenka týká pasti na myši. Vyhledáváte-li termín „mousetrap (past na myši)”, zobrazí se Vám více než dva miliony výsledků vyhledávání – mnohé z nich jsou irelevantní a jde každopádně o takový počet, že je nelze všechny prohlédnout.

Při vyhledávání termínu „rodent trap (past na hlodavce)” (další název stejného výrobku) a „trapping mice (chytání myší)” (funkce výrobku) se však zobrazí 20000, resp. 700 výsledků. Stále ještě nejde o malá čísla, tyto výsledky však budou pravděpodobně relevantnější, je tedy vhodné začít rešerši zde.

Další problém: nejúčinnější vyhledávací termíny mohou být odborné technické výrazy, jež neznáte. Například vyhledávání externích zařízení, která pumpují krev pro oběh v lidském těle, vyžaduje klíčový lékařský termín „mimotělní”. Rešeršér bez lékařských znalostí tento výraz asi znát nebude, může ho však nalézt při zkoumání výsledků vyhledávání dalších klíčových slov. Možná bude zapotřebí několik předběžných hledání, abyste nalezli lepší klíčová slova, která lze použít pro přesnější vyhledávání.

Hledejte rovněž nové výrazy pro nové technologie: například „virtuální zkoušení” pro softwarové systémy, které nahrazují zkoušení oděvů v obchodech, a „telemedicína” pro vzdálené sledování pacientů v jejich domovech.

Krok 2: Rešerše na výrobky

Musíte zjistit, co je již na trhu:

  • a je podobné Vaší myšlence (stav techniky).
  • a řeší stejný problém (konkurenční stav techniky).

Zastaralé technologie nebo výrobky mohou představovat stav techniky, zkontrolujte tedy historické i současné zdroje informací.

Stavem techniky mohou být i výrobky ve vývoji, které se dosud nedostaly na trh. Vyhledávejte tedy na zpravodajských stránkách a na webových stránkách průmyslových časopisů, obchodních přehlídek a výstav. Vyhledávejte v rámci univerzitních výzkumných aktivit, neboť tam mnoho nových výrobků začíná, často dlouhé roky předtím, než se objeví komerční výrobek.

Rešerši byste měli samozřejmě provádět i mimo internet – v obchodech, knihách, časopisech, tištěných katalozích atd.

Hovořte s lidmi, kteří mají odpovídající zkušenosti (např. maloobchodníci a dodavatelé). Byli svědky toho, jak výrobky během let přicházejí a zase mizí, a možná mezi nimi zaznamenali i Vaši myšlenku. (Cenný zdroj informací mohou představovat lidé v důchodu, kteří dříve pracovali v příslušných oborech. Jejich zkušenost totiž sahají mnohem dále do minulosti, než je tomu u současných odborníků!)

Krok 3: Patentová rešerše

V případě mnoha myšlenek bude patentová rešerše daleko důležitější než rešerše na výrobky. Ačkoli mnoho výrobků na trhu nemá patent, daleko početnější jsou pravděpodobně myšlenky, jež jsou úspěšně patentované, ale nikdy se nedostanou na trh.


Patentová rešerše zahrnuje dvě dovednosti:

  1. Nalezení každého patentového dokumentu, který je relevantní ve vztahu k Vašemu vynálezu.
  2. Vyhodnocení závěrů patentové rešerše. Této otázce se budeme věnovat v části 3.

Předvedeme Vám, jak používat bezplatnou databázi Evropského patentového úřadu Espacenet. Její použití je snadné i pro začátečníky.

Pravděpodobně však nebudete tak dobří jako profesionální rešeršéři. V některých případech lze tedy doporučit, abyste provedení rešerše svěřili odborníkovi. (Viz Odborná patentová rešerše.) [hypertextový odkaz] Výjimkou jsou případy, kdy existuje takové množství stavu techniky, že Vaše rešerše rychle skončí!

Jak dlouho Vám bude rešerše trvat?

Rešerše může trvat od několika minut (jsou-li Vaše první klíčová slova přesná a existuje-li velké množství stavu techniky) až po mnoho hodin.

Nejlepší rada zní: připravte se rešerši věnovat všechen potřebný čas, abyste si byli jisti, že jste odvedli kvalitní práci. Vaším úkolem je nalézt důkazy, které vyvracejí novost Vašeho vynálezu. Vaší nadějí je, že se Vám to nepodaří, na to však v zájmu důkladné rešerše nesmíte myslet.

Ze stejného důvodu předpokládejte, že pokud jste nenalezli žádný stav techniky, hledáte na špatných místech.

Pokračujte v rešerši, dokud si nejste jisti, že již není kde hledat. A veďte si záznamy o tom, kde všude jste hledali a co relevantního jste našli.

Důkladná a dobře zaznamenaná rešerše je základem – jak jinak byste dokázali neexistenci stavu techniky?

Datum poslední aktualizace – 01.12.2011 11:27