Úřad průmyslového vlastnictví

Odborná patentová rešerše


Můžete-li si dovolit služby odborné patentové rešerše, je vhodné je využít. Tyto služby obvykle zahrnují:

  • Centrum PATLIB (PATent LIBrary – patentová knihovna). Síť PATLIB představuje společnou iniciativu národních patentových úřadů členských států EPÚ a jejich oblastních patentových informačních center a tvoří ji více než 320 center po celé Evropě. Kvalifikovaný a zkušený personál poskytuje řadu rešeršních a dalších informačních služeb.
  •  Databázové rešerše nabízené mnoha knihovnami a obchodními informačními službami. Mnohé z nich jsou nabízeny za nízkou cenu jako veřejné služby, nemusí je však provádět kvalifikovaní či zkušení patentoví rešeršéři.
  •  Komerční rešeršní služby nabízené národními patentovými úřady. Nabízené možnosti a cena mohou být různé.
  • Poskytovatelé komerčních rešeršních služeb. Na tomto trhu existuje několik velkých společností a mnoho menších specializovaných poradenských firem. Viz například členy sdružení PATCOM. Poplatky a služby se liší, hledejte tedy nejvýhodnější podmínky.

Rešerše prováděné patentovými zástupci. Poplatky obvykle záleží na typu požadované rešerše. Patentový zástupce Vám může pomoci i s vyhodnocením závěrů rešerše. To představuje v provádění patentových rešerší skutečnou dovednost.

Datum poslední aktualizace – 22.05.2015 12:49