Úřad průmyslového vlastnictví

Jednoduchá rešerše v databázi espacenet


Účelem následujících pokynů je pouze Vám ukázat, jak snadné je začít s rešerší. Chcete-li se dozvědět, jak zdokonalit provádění rešerše, doporučujeme Vám vynikající soubory nápovědy a výukové materiály služby Espacenet Assistant, díky nimž se s databází Espacenet tak dobře pracuje.

Nejprve stručně uvedeme, co budete provádět.

 1. Použijete svá klíčová slova a naleznete s jejich pomocí alespoň několik relevantních patentů. Výsledkem může být dostatečné množství stavu techniky, abyste rešerši ukončili.
 2. Pokud ne, pomocí některých relevantních patentů naleznete relevantní předmětnou kategorii své myšlenky. Můžete tak získat lepší výsledky než pomocí samotných klíčových slov.


Použití klíčových slov
Pomocí seznamu klíčových slov připravte vyhledávací řetězce až čtyř klíčových slov. (Množná čísla a další varianty naleznete pomocí funkce wildcard (zástupný znak) databáze Espacenet. Příklad: chcete-li nalézt současně termíny ventilátor(y), ventilační, ventilovat a ventilace, zadejte ventil*.) Poté:

Váš první seznam výsledků

 • Přejděte na adresu http://ep.espacenet.com/ a klikněte na možnost Quick Search (Rychlé vyhledávání).
 • V sekci Quick Search vyberte v nabídce „Select patent database (Vyberte patentovou databázi)” možnost <Worldwide (Celosvětová)>.
 • V nabídce „Select what to search (Zvolte co vyhledávat)” klikněte na možnost <Words in the title or abstract (Slova v názvu nebo abstraktu)>.
 • Zadejte svůj vyhledávací řetězec do pole „Enter search terms (Zadejte vyhledávací výrazy)”.
 • Klikněte na příkaz <Search (Vyhledávat)> a za několik sekund se Vám zobrazí:
 • Seznam výsledků.

Jde o relevantní seznam výsledků?

 • Pokud kontrola názvů napovídá, že nejde o relevantní seznam výsledků, vraťte se do sekce Quick Search a vyzkoušejte jiný vyhledávací řetězec.

Práce s bibliografickými obrazovkami

 • V seznamu výsledků klikněte na název, který se zdá být relevantní. Otevře se bibliografická obrazovka, která by měla obsahovat abstrakt a obvykle ukázkový výkres. Jedna z těchto položek (případně obě) by mohla postačovat, abyste se rozhodli, zda je daný patent relevantní.
 • Není-li relevantní, vraťte se na seznam výsledků a vyzkoušejte další patent.
 • Chcete-li vědět více, než Vám napoví bibliografická obrazovka, prozkoumejte celý patent.

Zkoumání jednotlivých patentů

Chcete-li, můžete si stáhnout celý patent. Rychlejší však může být, vyzkoušíte-li jeden nebo více následujících kroků k nalezení klíčových informací:

 • Klikněte na odkaz „Mosaics (Mozaika)” v horní části bibliografické obrazovky. Získáte náhled všech výkresů, který může zobrazit více než pouhý jeden příklad na bibliografické stránce.
 • Klikněte na odkaz „Original document (Původní dokument)”.
 • Z rozbalovací nabídky zvolte možnost „Search report (Rešeršní zpráva)” nebo „SR”, je-li taková možnost k dispozici; případně vyhledejte „Search report” nebo seznam „References cited (Citované odkazy)” na přední nebo poslední straně samotného patentu. Rešeršní zprávy uvádějí další patenty, které průzkumoví referenti patentového úřadu považovali za relevantní. Mezi nimi můžete nalézt důležitý patent, který by Vám jinak možná unikl.
 • Z rozbalovací nabídky „Original document” zvolte možnost „Claims (Nároky)”. Vyhodnocení nároků může být občas obtížné, rozhodují však o komerční síle patentu a jsou extrémně důležité. Zní některé z nich jako nároky, které chcete použít pro svůj vlastní vynález? Pokud ano, patent může představovat stav techniky, protože si nebudete moci činit nárok na něco, co již zveřejnil někdo jiný.
 •  

  Přihlášené nároky vs. přiznané nároky
  Stojí za to na tomto místě zdůraznit, že většina dokumentů v patentových databázích budou pouze přihlášky a nikoli udělené patenty. Ačkoli se nároky obsažené v přihláškách počítají za zveřejnění, jsou často později pozměňovány a nemohou tedy sloužit jako vodítko, pokud jde o (a) případné nároky později přiznané, a (b) rozsah, v jakém by Vaše myšlenka mohla porušit patent jiné osoby.

Poté, co tento postup několikrát zopakujete, možná naleznete dostatečné množství stavu techniky, abyste rešerši zastavili. Pokud ne, zkuste místo klíčových slov použít jako základ vyhledávání kódy Evropského třídění neboli ECLA (European Classification).

 Použití kódů ECLA

Vraťte se na bibliografickou obrazovku nejrelevantnějšího nalezeného patentu a klikněte na číslo položky „Classification: European (Třídění: evropské)” neboli kód ECLA. Pokud daný patent nemá přiřazen kód ECLA, vyzkoušejte další relevantní patent.

 • Tento postup zopakujte pro každý kód ECLA – může jich být více.

Nalezení první kategorie

 • Po kliknutí na kód ECLA se objeví obrazovka s označením dané kategorie. Zdá se tato kategorie nebo některé ze sousedních kategorií relevantní ve vztahu k Vaší myšlence?
 • Pokud ano, zaškrtněte políčko vedle příslušné kategorie. Její číslo by se mělo automaticky zobrazit v poli „Copy to searchform (Zkopírovat do vyhledávacího formuláře)“. Klikněte na příkaz Copy (Zkopírovat).
 • Je-li pole „European Classification (ECLA) – Evropské třídění” vyplněné, zobrazí se stránka Advanced Search (Rozšířené vyhledávání). Klikněte na příkaz Search (Vyhledávat).
 • Získáte seznam všech patentů v dané kategorii.

Zkoumání seznamu výsledků

 • Projděte patenty, podobně jako jste to učinili v případě seznamu výsledků klíčových slov. Tentokrát by měl být vyšší podíl výsledků, které jsou ve vztahu k Vaší myšlence relevantní. Pokud tomu tak není, zkuste vyhledat další kódy ECLA.

Nalezení dalších relevantních kategorií

 • K Vaší myšlence se může vztahovat více než jedna relevantní kategorie, opakujte tedy všechny kroky z části Použití kódů ECLA pro další relevantní patenty ze seznamu vyhledávání klíčových slov. Objevují-li se neustále tytéž kódy ECLA, je velká šance, že Vám neunikly žádné další důležité kategorie (není to však zaručeno).

Vylepšení vyhledávání

Dopracovali jste se k příliš dlouhému seznamu kódů ECLA? Zkuste kombinovat klíčová slova s výrazy ECLA za účelem snížení počtu položek.

 • Přejděte na obrazovku Advanced Search (Rozšířené vyhledávání).
 • Zadejte kód ECLA, u kterého byl vygenerován dlouhý seznam výsledků.
 • Do některého pole „Keywords (in)… (Klíčové slovo (slova) v ...)” přidejte jedno nebo více klíčových slov a klikněte na příkaz Search (Vyhledávat).
 • Výsledkem by měl být podstatně nižší počet relevantnějších patentů.
 • V případě potřeby tento postup opakujte s přidáním jiných slov.

Příklad: chceme nalézt všechny patenty na pasti na myši.

 • Pasti na myši jsou pod kategorií ECLA A01M23 „Pasti na zvířata”, která v den naší rešerše obsahovala více než 4500 patentů – pro snadné vyhledávání jde o příliš velký počet.
 • Nové vyhledávání pomocí výrazů <A01M23> v poli „ECLA” a <mouse OR mice (myš NEBO myši)> v poli “Keyword(s) in title or abstract (Klíčové slovo (slova) v názvu nebo abstraktu)” snížilo počet výsledků na 269 relevantnějších patentů, se kterými si lze lépe poradit.
 • Pokud jsme mezi těmito 269 patenty nenalezli stav techniky, můžeme učinit další pokus, například ECLA A01M23 a klíčová slova rodent* (hlodavec), rat* (krysa), bird* (pták) nebo „small mammal* (malý savec)”.

Obecně řečeno, vyhledávací dovednost spočívá v co největším zúžení vyhledávání, aniž byste nechtěně vyloučili cokoli relevantního.
 

Datum poslední aktualizace – 12.10.2010 13:13