Úřad průmyslového vlastnictví

Je myšlenka "zřejmá"?


Aby bylo možno považovat myšlenku za vynález, musí myšlenka zahrnovat invenční prvek. Invenční prvek musí mít nezřejmý charakter – tj. nesmí snadno napadnout odborníka v příslušné technologické oblasti.

Anglický překlad výrazu „zřejmý” – „obvious” pochází z latinského výrazu pro „na cestě” (ob via) a v souvislosti s vynálezy jde o něco, co by bylo dalším logickým krokem na cestě od problému k řešení.

Posuzování toho, co je zřejmé, může být velmi obtížné. Mnoho vynálezů zahrnuje kombinaci výrobků (například připojení miniaturní svítilny ke kroužku na klíče). Výsledkem takové kombinace může být nový výrobek, jehož vlastnosti či funkce však mohou být předvídatelné, jakmile se člověk seznámí s jeho částmi. Takový výrobek lze tedy považovat za zřejmý.

Za zřejmý lze považovat i výrobek, u něhož byla jedna součástka nahrazena jinou součástkou se shodnými vlastnostmi (například kovová pružinka může být nahrazena malým gumovým kuželem).

V jiné situaci může existovat nový problém, který lze vyřešit pomocí dobře známého zařízení: „nový” postup při řešení tohoto problému lze považovat za zřejmý, pokud by existovalo pouze jedno řešení daného problému a bylo známo typickému technikovi, který se s problémem setkal (tzv. „odborník na stav techniky”).

Na druhou stranu, jsou-li součásti zkombinovány tak, že vytvářejí výrobek nebo postup, jehož vlastnosti jsou lepší než souhrn vlastností jeho částí, nebo jsou lepší, než se očekávalo, může jít o vynález s nezřejmým charakterem. Vynález může rovněž vzejít ze situace, ve které existovalo mnoho možných řešení problémů, ale vynálezce provedl výzkum a zvolil to nejlepší řešení. Případně se může vynálezce vzepřít technickým předsudkům a vyřešit problém způsobem, o němž se ostatní odborníci dříve domnívali, že nemůže fungovat.

Kde dělají vynálezci chybu?

Pokud jde o rešerši na stav techniky, mnozí vynálezci se jí věnují pouze povrchně. Daleko nejčastější chybou, které se vynálezci dopouštějí, je, že předpokládají, že jejich myšlenka je nová, i když by jim jednoduchá patentová rešerše prozradila, že tomu tak není. Pak celou situaci ještě zhorší tím, že vynakládají často obrovské sumy peněz na vynález, u něhož je komerční úspěšnost naprosto nepravděpodobná.

Například vynálezce záchodové mísy bez zápachu navštívil mnoho společností se zcela funkčním záchodem a předvedl 1600 ukázkových spláchnutí. Nikdy však neprovedl patentovou rešerši. Nakonec našel společnost, která měla takový zájem, že provedla vlastní patentovou rešerši. Brzy našla takové množství stavu techniky, že bylo zřejmé, že myšlenku nelze chránit. Vynálezce svůj splachovací záchod „zahodil”.
 

Datum poslední aktualizace – 12.10.2010 11:05