Úřad průmyslového vlastnictví

Co je stav techniky?


Stav techniky je jakýkoli důkaz, že Váš vynález už je známý.

Stav techniky nemusí existovat fyzicky ani nemusí být komerčně dostupný. Stačí, když někdo někde kdysi popsal, předvedl nebo vyrobil něco, co zahrnuje použití technologie velmi podobné Vašemu vynálezu.

Stavem techniky může být prehistorická jeskynní kresba, století stará technologie. Stavem techniky může být i již dříve popsaná myšlenka, jež nemůže fungovat. Stavem techniky může být cokoli.

Nejzřejmější formou stavu techniky je existující výrobek. Díky tomu se mnozí vynálezci dopouštějí obvyklé chyby: domnívají se, že jejich vynález musí být nový, neboť s výrobkem obsahujícím jejich vynález se nesetkali v obchodech.

Skutečnost je naprosto odlišná. Z mnoha vynálezů se nikdy výrobky nestanou, přesto však někde leží důkazy o jejich existenci. Tyto důkazy – v jakékoli formě – představují stav techniky.

Přesné statistiky nejsou k dispozici, někteří experti však odhadují, že na každý zaznamenaný vynález, který se nakonec dostane na trh, připadá deset vynálezů, které se na trhu nikdy neobjeví. To znamená, že chcete-li zjistit, zda je Váš vynález nový, musíte provést rešerši na dřívější a současné výrobky – tato rešerše by však měla zajít ještě dále.

Nejdůležitějším místem pro další rešerši na stav techniky je celosvětový patentový systém. Některé patentové databáze – včetně bezplatné databáze Evropského patentového úřadu Espacenet – obsahují přes 90 milionů dokumentů, které za mnoho let shromáždily a zařadily patentové úřady mnoha zemí.

Díky internetu a systémům mezinárodního třídění, které uspořádávají vynálezy podle předmětu, mohou vynálezci snadno provádět vlastní patentovou rešerši. Postup popíšeme později.

Konkurenční stav techniky

Při vyhledávání stavu techniky byste se měli zaměřit i na konkurenční stav techniky. To jsou myšlenky, které se těm Vašim vůbec nemusí podobat, vykonávají však stejnou práci. Konkurenční stav techniky je důležité zkoumat ze dvou důvodů:

  • Většina vynálezů představuje řešení určitého problému a většina problémů má více než jedno řešení. Musíte zkoumat i další řešení, neboť některá mohou přinášet více výhod než to Vaše.
  • Pokoušíte-li se využít svoji myšlenku komerčně, alternativní řešení mohou představovat silnou konkurenci. Abyste mohli úspěšně argumentovat, že Vaše řešení je lepší než ta alternativní, musíte se s alternativními řešeními seznámit!

Datum poslední aktualizace – 22.05.2015 12:48