Úřad průmyslového vlastnictví

Novost a stav techniky


Co je to vynález?

Aby mohla být Vaše myšlenka považována za vynález, musí být alespoň jedna podstatná součást její technologie zcela originální (to znamená nová). Nesmí existovat důkaz, že tento nový aspekt Vaší myšlenky byl již dříve popsán nebo použit pro stejný účel.

Ne všechny technologie vynálezu musí být nové.
Myšlenka může být vynálezem, jsou-li stávající technologie zkombinovány novým způsobem nebo použity novým způsobem.

Invenční prvek může představovat jen malou část celé myšlenky. Pokud však tato malá část výrazně zvyšuje obchodní šance myšlenky, může jít o důležitý a hodnotný vynález.

Mnozí lidé tvrdí, že přišli na nové využití určité technologie. Skutečnost je většinou taková, že příslušná myšlenka je již známa. Nemůže být tedy nová a je vcelku zbytečné se pokoušet o její komercializaci. Vynálezce obvykle nebude schopen získat pro ni silnou ochranu a bez silné ochrany duševního vlastnictví (část 5) tato myšlenka nepřitáhne zájem mnoha společností či investorů.

Jak zjistíte, zda je Vaše myšlenka nová? Provedením rešerše na stav techniky.
 

Datum poslední aktualizace – 12.10.2010 10:52