Úřad průmyslového vlastnictví

Schůzky


  • Počítejte s tím, že první schůzka bude trvat zhruba 30 minut, a připravte si prezentaci tak, abyste tento krátký čas maximálně využili.
  • Sdělte společnosti předem případné zvláštní požadavky pro předvedení svého výrobku či prototypu.
  • Pro vlastní potřebu si připravte soubor s informacemi, do něhož můžete nahlédnout při zodpovídání otázek. Soubor musí mít snadné použití a musíte vědět, co obsahuje a co nikoli. Avšak:
  • Veškeré informace o DV zanechte doma. Jste-li o ně požádáni, zdvořile o nich odmítněte v této fázi hovořit, a to i když společnost podepsala NDA. K částečnému prozrazení chráněného DV byste měli přistoupit, pouze když společnost projeví vážný zájem o Váš vynález, a na první schůzce to bude pravděpodobně příliš brzy.
  • Nespoléhejte na to, že lidi přesvědčí pouze Váš prototyp či výrobek. Reagovat budou i na Vaši osobu: představujete typ člověka (nebo týmu), se kterým by mohli podnikat?
  • Zkuste hodnotit lidi ze společnosti, se kterými se setkáte, jako jednotlivce. Mohli byste Vy podnikat s nimi?
  • Po schůzce jim napište, aby bylo jasné, jak jste pochopili to, co bylo dohodnuto. Pokud společnost neplní, co slibovala, pomůže Vám to při rozhodování, nakolik jí můžete důvěřovat či se na ni spoléhat.
  • Nebyla-li schůzka úspěšná, nezoufejte. Poslouchejte a učte se. Pokud lidé ze společnosti znají příslušný trh dobře, možná jste získali řadu prospěšných informací a schůzka tak byla užitečná.
  • Pokud společnost Váš vynález odmítne, požádejte o písemné potvrzení, že se jím dále nechce zabývat. To by ji mělo odradit od vývoje podobného výrobku s tvrzením, že Vaši myšlenku formálně neodmítla.

Ponechte si kopie veškeré korespondence své i společnosti, zejména korespondence obsahující holá čísla (procenta, předpokládaný objem prodeje atd.). To tvoří součást ochrany DV stejně jako přihláška patentu, takže toto úsilí se vyplatí. Některé společnosti (a je třeba říci, že i někteří vynálezci) bezostyšně pozměňují fakta a čísla, pokud se domnívají, že jim to projde.
 

Datum poslední aktualizace – 21.10.2010 14:06