Úřad průmyslového vlastnictví

Nalezení a oslovení společností


Chcete-li uzavřít licenční smlouvu se společností:

 • musíte nalézt ty správné společnosti, které byste měli oslovit.
 • musíte je oslovit správným způsobem.

Nalezení vhodných společností, které byste měli oslovit, může být obtížnější, než si myslíte. U velkých, známých společností je totiž často nejmenší pravděpodobnost, že budou chtít jednat s vynálezci.

Mnoho vynálezců se také dopouští té chyby, že společnosti oslovují příliš brzy. Měli byste mít k dispozici: 

 • detailní znalost trhu pro svou myšlenku.
 • konečný prototyp.
 • důkaz, že myšlenka má komerční (nikoli technické) výhody.
 • dobře nazkoušenou prezentaci, díky které můžete využít jakoukoli příležitost k předložení tohoto důkazu.


Velké společnosti

Mnoho vynálezců oslovuje pouze nejznámější společnosti na svém cílovém trhu. Bohužel málo významných společností opravdu vítá myšlenky zvenčí. Poté, co byli odmítnuti všemi velkými firmami na svém seznamu, mnozí vynálezci nevědí, co dělat dál.

Existuje několik důvodů, proč je lepší velké společnosti vůbec neoslovovat.  

 • Mnohé z nich jsou tak velké, že je pro ně zbytečné jednat s jednotlivci a velmi malými společnostmi.
 • Většině z nich je zasíláno mnoho nevyžádaných myšlenek. Ty se většinou nepovažují za prioritu a tak jsou automaticky zamítány.
 • Většině vyhovuje stávající metoda získávání nových myšlenek.
 • I velké společnosti se obávají soudních řízení s vynálezci, kteří je obvinili z krádeže DV. Nejjednodušší pro ně je tedy vůbec s vynálezci nejednat!
 • Čím větší společnost, tím víc dopředu musí plánovat. Taková společnost nemusí být po mnoho let schopna najít uplatnění ani pro dobrý vynález.
 • Pro velkou společnost – obrat v řádech stovek milionů EUR – může být výnos z Vašeho vynálezu nebo výrobku příliš nízký.
 • Ve velkých společnostech může trvat dlouho, než se dají věci do pohybu – často příliš dlouho pro vynálezce, kterému docházejí finanční prostředky.


Menší společnosti

I když je Vaším konečným cílem uzavření licenční smlouvy s velkou společností, může být dobrou strategií začít se společností menší. Menší společnost je často schopnější rychlých změn a inovací a obvykle je snazší dostat se k lidem, kteří v ní činí klíčová rozhodnutí.

Samozřejmě také existuje daleko větší počet malých společností než velkých, takže budete mít mnohem více příležitostí.

Většina velkých společností má dodavatele z řad menších společností, takže k velké společnosti se někdy dostanete prostřednictvím některého z dodavatelů.

Můžete najít malou společnost, která se specializuje na oblast Vaší technologie a disponuje prostředky odpovídajícími potřebám nového výrobku. (Například výrobní zařízení vhodné pro relativně nízký objem výroby.)

Jednou z nevýhod menších společností je, že mají méně finančních prostředků než velké společnosti. Váš vynález se jim tedy může líbit a mohou mít zájem o nabytí licence, financování dalšího vývoje vynálezu však pro ně může být stejně obtížné jako pro Vás.

Možným řešením je těsná spolupráce s menší společností, abyste sdíleli břemeno vývoje. Rovněž lze sdílet informace, takže vynálezce spolupracující s malou společností může mít významný prospěch, neboť si je daleko více vědom toho, co se děje kolem – i když je pokrok pomalý.

Další nevýhodou je, že menší společnosti jsou méně známé, takže může být obtížné poznat, které (a) budou mít zájem o Váš vynález a (b) jsou schopné jej pozitivně využít.

Řešením může být požádat o radu obchodní a technické poradce, které zaměstnává místní či oblastní správa, a kteří by v rámci svého zaměstnání měli být obeznámeni se sektorem malých a středních podniků (MSP). Budou rovněž vědět o režimech financování, pro něž bude Váš projekt způsobilý, pokud spojíte síly s malou firmou.

(Existují rovněž soukromé společnosti a konzultanti, kteří nabízejí zajištění vzájemného představení podniků. Častou si účtují vysoké poplatky a lze jen těžko předvídat, jakou hodnotu za tyto finanční prostředky získáte. Rozumné je nejdříve vyzkoušet všechny dostupné zdroje z veřejného sektoru, mnohé z nich jsou zdarma.)


Určení společností

Obecně řečeno, potřebujete nalézt společnosti té správné velikosti, kterým nabídnete šanci na větší podíl na trhu nebo zdokonalený sortiment výrobků. Ideální společností pro Vás bude významná společnost, pravděpodobněji však půjde o menší společnost s ambicemi růstu.

Vaším úkolem je zjistit, které společnosti jsou aktivní na Vašem cílovém trhu a jaké je jejich hodnocení, pokud jde o sortiment výrobků, podíl na trhu, velikost a obrat. (Vhodným zdrojem, kde lze nalézt názvy těchto společností, je patentová databáze. Zaměřte se na patenty v relevantní oblasti techniky a možná mezi přihlašovateli objevíte mnohem více aktivních společností, než jste dříve znali.)

Po analýze všech dostupných informací (možná s pomocí odborného poradce) byste měli být schopni sestavit seznam společností, které chcete oslovit. (Vhodné je začít těmi bližšími. Odborný poradce možná bude ochotnější doprovodit Vás na případnou schůzku.)

Avšak: bez ohledu na počet společností na Vašem seznamu může být přesto výsledkem naprostý nezájem. Pokud všechny Váš vynález odmítnou, ale Vy zůstáváte přesvědčeni o jeho možnostech, nastal možná čas, abyste začali vážně uvažovat o změně strategie poskytnutí licence na strategii založení vlastního podniku.
 

Datum poslední aktualizace – 02.11.2010 14:28