Úřad průmyslového vlastnictví

Pokyny pro provádění průzkumu trhu


 • Budete pravděpodobně muset provést vlastní průzkum trhu. Profesionální průzkum je často příliš drahý, a pokud se Vaše myšlenka nachází stále ve fázi návrhu, existuje riziko, že ostatní lidé ji zcela nepochopí.
 • Levnou asistenci při průzkumu mohou nabízet univerzity. Některé katedry například potřebují pro své studenty materiál pro projekty ze skutečného života. Problémem zde je, že schopnosti studentů se liší a nelze tedy zaručit kvalitu.
 • Celý průzkum musí vypadat profesionálně. To je důležité, protože v určitém okamžiku možná budete muset výsledky svého průzkumu předložit dalším odborníkům jako součást návrhu na financování.
 • Používejte pouze spolehlivé či přímé zdroje informací, každý zdroj si zaznamenejte. Nikdy nedělejte to, čeho se dopouštějí někteří vynálezci, a nepředkládejte jako důkaz sbírku článků z bulvárních novin a časopisů.
 • Spotřebitelský průzkum se může jevit jako dobrý nápad, mnoho lidí však řekne jednu věc osobě, která průzkum provádí, a později udělá přesný opak. Takové průzkumy tedy mohou být špatným vodítkem pro skutečné nákupní chování.
 • Nedůvěřujte názorům rodiny a přátel! Většinou Vám budou lhát, aby se vyhnuli hádkám nebo protože nechtějí zranit Vaše city.
 • Neignorujte někoho, jehož názor se liší od všech ostatních. Může jít o jedinou osobu, která odhalila závažnou slabinu Vaší myšlenky.

Bezplatné nebo levné zdroje informací o trhu

 • Především internet. Buďte však opatrní, neboť mnoho nalezených údajů může být zastaralých nebo nepřesných.
 • Mnoho vysokoškolských nebo velkých veřejných knihoven má oddělení obchodních informací, v němž jsou zaměstnáni ochotní knihovníci se zkušenostmi s vyhledáváním faktů.
 • Pro hledání patentových přihlášek z poslední doby používejte databázi Espacenet. V ní můžete nalézt informace o výrobcích a technologiích, na nichž pracují významné společnosti.
 • Navštěvujte příslušné veletrhy a obchodní výstavy. Hovořte s lidmi a zjistěte, kdo na čem pracuje.

Datum poslední aktualizace – 01.12.2011 15:25