Úřad průmyslového vlastnictví

Konkurence a tržní potenciál


Představuje Vaše myšlenka dobrou obchodní příležitost?

Novost sama nemusí nic znamenat, pokud nemá Vaše myšlenka dobrý komerční potenciál. Pouze málo lidí si koupí určitý výrobek jen z toho důvodu, že se jedná o vynález. Koupí jej, pouze pokud pro něj mají použití a dávají mu přednost před konkurenčními výrobky.

Doufáte-li tedy, že přitáhnete zájem společností a investorů o svou myšlenku, musíte je přesvědčit, že nabízí výhodnou obchodní příležitost s minimálními riziky. Tyto společnosti a investoři musí ve Vaší myšlence spatřovat dostatečný ziskový potenciál, aby se jim investice mnohokrát vrátila.

Komerční smýšlení pomůže snížit i Vaše vlastní finanční riziko, které bude s pokračujícím vývojem myšlenky vzrůstat.

Konkurence

Uvažujete-li o tržním potenciálu své myšlenky, musíte zvážit i to, jak se vyrovná s konkurencí.

Konkurenci musíte zkoumat i z jiného důvodu: je-li Vaše myšlenka zcela nová, mohou představovat informace, které naleznete o konkurenčních výrobcích nebo společnostech, jediné spolehlivé údaje, které jsou o trhu k dispozici.

Konkurenci nepředstavují pouze výrobky, které jsou shodné s Vaší myšlenkou. Konkurencí je cokoli, co se v současné době používá nebo vytváří za účelem řešení problému, kterým se zabývá Vaše myšlenka.

Pokud je například Vaší myšlenkou nová past na myši, konkurence nezahrnuje pouze ostatní pasti na myši. Zahrnuje všechny metody, kterými se lidé zbavují myší – dokonce i kočky!

Pokud již nejste v oblasti svého vynálezu odborníkem, hodnocení konkurence obvykle zahrnuje tři fáze:

 1. Kdo je Vaše konkurence?

  Pomocí internetu by mělo být snadné nalézt konkurenční výrobky a technologie kdekoli ve světě. Nepřehlížejte výrobek jen z toho důvodu, že se neprodává ve Vaší zemi. Trhy jsou v současné době globální a výrobky, jež se momentálně prodávají pouze v jedné zemi, mohou být za několik měsíců dostupné na celém světě.

  Jako v případě stavu techniky nahlížejte do obchodů, prodejen, katalogů atd. Čtěte průmyslové časopisy a navštěvujte obchodní výstavy, abyste zjistili, co lidé kupují a nekupují, a abyste se dozvěděli o uvedení nových výrobků na trh.

  Hovořte s lidmi, kteří pracují v příslušném odvětví nebo profesi. Ptejte se jich, které výrobky a metody používají a které nikoli, a proč. (Svůj vynález samozřejmě neprozrazujte.) Především odborníci v důchodu Vám mohou poskytnout cenné informace, které nebyli oprávněni zveřejnit po dobu pracovního poměru. Někteří rovněž mají volný čas, a pokud se jim líbí to, na čem pracujete, možná se do Vašeho projektu rádi zapojí.

 2. Jaké nebezpečí tato konkurence představuje?

  O každé konkurenční společnosti se musíte dozvědět co nejvíce. Pokud příslušná společnost prodává mnoho různých výrobků, soustřeďte se pouze na ty, které konkurují Vaší myšlence. Například:

  • Kolik na těchto výrobcích vydělává?
  • Jakou cenu mají její výrobky?
  • Jak často výrobky zlepšuje nebo nahrazuje?
  • Jaký je její podíl na trhu? Stoupá či klesá tento podíl?
  • Jakým způsobem a kde distribuuje své výrobky?
  • Jak široce propaguje své výrobky a značku?
  • Jak kvalitní technickou a poprodejní podporu nabízí?
  • Jakou má pověst mezi zákazníky a v příslušném odvětví?

  Mějte na paměti, že konkurenceschopnost společnosti může více než na používané technologii záležet na marketingu; nepodceňujte tedy hrozbu, kterou pro Vás představuje technicky méně kvalitní výrobek, pokud si může společnost, která jej prodává, dovolit vynaložit spoustu finančních prostředků na jeho marketing.

 3. Může Vaše myšlenka s touto konkurencí úspěšně soutěžit?

  Uvedení nového výrobku na trh není nikdy snadné, neboť tento trh již patří konkurenci. Ta je známá, má zkušenosti a lidé jí možná důvěřují, zatímco Váš výrobek je velkou neznámou. Musíte pečlivě zvážit, zda má Vaše myšlenka skutečně potenciál získat dostatečný podíl na trhu, aby pro společnosti či investory představovala lákavou obchodní příležitost.

  Otázky, které byste měli zvážit:

  • Potřebuje někdo opravdu Váš výrobek?
   Problém, který Váš vynález řeší, možná zajímá Vás, zajímá však i dostatečný počet dalších lidí? Pokud ne, trh je možná příliš malý a nevýdělečný, než abyste s ním ztráceli čas.
  • Jaký je nejlepší trh pro Váš výrobek?
   Toto zpravidla není tak snadná otázka, jak si mnoho vynálezců myslí. Stejný vynález je často vyvíjen různými způsoby, hledejte tedy mezery na trhu – oblasti se slabou existující nabídkou či konkurencí
  • Na který trh je nejsnadnější vstoupit?
   Minimalizace rizik musí být při uvádění nového výrobku na trhu prioritou. Pokud by byl vstup na Váš „nejlepší” trh nákladný, možná by bylo vhodnější začít s trhem, na který lze vstoupit levněji, i když není tak ziskový. Úspěch na tomto trhu může usnadnit pozdější vstup na ziskovější trhy.
  • Jak zdravý je Váš cílový trh?
   Roste nebo se zmenšuje? Měli byste váhat se vstupem na zmenšující se trh, ledaže máte pocit, že Váš výrobek jej může oživit. Podíváte-li se směrem do budoucnosti, objevují se technologické či sociální změny nebo změny v zákonech a právních předpisech, které by mohly osud výrobku radikálně ovlivnit?
  • Za kolik byste měli prodávat svůj výrobek?
   Pokud se cena Vašeho výrobku nepodobá cenám účtovaným konkurencí, možná pro Vás bude obtížné uskutečňovat prodej či vytvářet zisk. Vaše konkurence za Vás provedla značnou část průzkumu: zjistila cenu, kterou trh snese.
  • Bude Váš výrobek odpovídat normám?
   Většina výrobků musí odpovídat národním a mezinárodním normám bezpečnosti, výkonu atd. předtím, než je lze legálně prodávat. Dosažení shody s těmito normami může představovat dlouhý a nákladný proces, zjistěte si tedy příslušné požadavky.

Datum poslední aktualizace – 01.12.2011 15:24