Úřad průmyslového vlastnictví

Úplná smlouva - a dále


Další fází procesu udělení licence je přeměna základních bodů smlouvy na úplnou právní smlouvu.

To je natolik složitý a dlouhý dokument, že zodpovědnost za něj musíte ponechat na svých právních zástupcích. Pouze oni zaručí, že konečná smlouva odpovídá základním bodům smlouvy.

Nedívejte se na úplnou smlouvu jako na možnost k novému jednání! Znovu připomínáme, že účelem jednání není zvítězit, nýbrž dosáhnout dohody. Některá ustanovení nemusí být tak výhodná, jak jste chtěli, jakýkoli pokus změnit to, co již bylo ujednáno (s výjimkou chyb zjištěných Vaším právním zástupcem), však celou smlouvu spíše zničí, než aby ji vylepšil.

A pak jednoho dne budete mít konečně v ruce licenční smlouvu. Gratulujeme!

Tím však Vaše angažovanost nekončí. Spolu s právními zástupci musíte průběžně sledovat, jak licenční smlouva funguje. Musíte se přesvědčit, že jste obdrželi platby licenčních poplatků a že nabyvatel licence si při prodeji Vašeho vynálezu vede dobře.

Musíte sledovat, co dělá konkurence. Někteří konkurenti totiž mohou mít snahu porušovat Vaše PDV. Jiní mohou zdokonalit své výrobky, což Vás nutí, abyste vylepšili ty své.

Můžete rovněž zkoumat další způsoby využití svých PDV k vytvoření dalších licenčních příležitostí – možná ve spolupráci s prvním nabyvatelem licence, možná v rámci zcela nezávislé obchodní aktivity.

Tak či onak, Vaše konání jakožto majitele hodnotného PDV není u konce. Na to si však úspěšní vynálezci téměř nikdy nestěžují!
 

Datum poslední aktualizace – 02.11.2010 14:24