Úřad průmyslového vlastnictví

Společnosti a Váš prototyp


Společnost zajímající se o Vaši myšlenku si možná bude chtít prototyp ponechat po dobu hodnocení. Máte-li pouze jeden prototyp, může to omezit možnost oslovení dalších společností. Prototyp je Vaším majetkem, pokud si tedy nad ním chcete uchovat kontrolu:

  • Nenechávejte prototyp ve společnosti hned při první návštěvě. Trvejte na tom, aby společnost nejdříve podepsala právně závaznou dohodu ohledně podmínek zapůjčení prototypu vypracovanou Vaším advokátem nebo patentovým zástupcem. Dohoda by se měla týkat většiny níže uvedených bodů. (Zpětná vazba od vynálezců naznačuje, že taková dohoda je nezbytná. Pokud společnost odmítne dohodu podepsat, pokračovat s ní v jednání může být příliš riskantní.)
  • Stanovte, kdo bude zodpovědný za úschovu Vašeho prototypu, a vyžádejte si souhlas této osoby s náhradou případné škody či ztráty.
  • Určete délku zápůjční lhůty a její konečné datum.
  • Ve většině případů postačí jeden měsíc. Nepůjčujte svůj prototyp na delší období bez určité formy úhrady. Společnost by Vám měla rovněž zaplatit, trvá-li na tom, abyste v průběhu zápůjční lhůty neoslovovali další společnosti.
  • • Výše úhrady by měla záviset na potenciální hodnotě DV. V této věci Vám může poradit patentový zástupce.
  • Požádejte o úhradu ve splátkách a ujasněte, že nebude-li některá splátka uhrazena v den splatnosti, smlouva o zapůjčení okamžitě pozbývá platnosti.

Datum poslední aktualizace – 21.10.2010 14:27