Úřad průmyslového vlastnictví

Jednání o licenční smlouvě


Předpokládejme, že společnost zhodnotila Váš vynález a chce jej. Dalším krokem je jednání o licenční smlouvě.

Pokud si nejste jisti svými vyjednávacími schopnostmi nebo bude-li licenční smlouva patrně složitá (pokud se například vztahuje na několik zemí), musíte se nechat zastupovat odborníkem. Požádejte svého patentového zástupce o radu ohledně zastoupení.

Většina jednání o licenci trvá dlouho – často mnoho měsíců. Mohou se rovněž stát zdrojem sporu, neboť se se společností téměř nevyhnutelně neshodnete na hodnotě svého vynálezu.

 

Aby z Vás byl dobrý vyjednávač, musíte:

  • si uvědomovat, co od jednání chcete.
  • rozumět pozici společnosti.
  • ukázat osobní a profesionální integritu.
  • mít odvahu ukončit jednání místo přistoupení na špatné podmínky.

V jednání musíte být flexibilní. Například nemá cenu trvat na finančních podmínkách, které si společnost prostě nemůže dovolit. Většina licenčních smluv vzniká z procesu hledání kompromisu, během něhož obě strany naleznou vzájemně přijatelný způsob, jak dosáhnout toho, co chtějí.

Jednání však mohou být psychologicky složitá. Nepanuje-li vzájemná shoda, přijatelná dohoda může být vyloučena. Měli byste si tedy naplánovat, co učiníte, abyste nad jednáním neztratili kontrolu. Nevidíte-li žádné výhody v pokračujících jednáních, nakonec může být jediným způsobem, jak nad nimi neztratit kontrolu, od těchto jednání odstoupit. (Rčení, že „Kdo je schopen opustit jednání, má nad ním kontrolu”, je pravdivé.)
 

Datum poslední aktualizace – 21.10.2010 14:39