Úřad průmyslového vlastnictví

Dosažení uzavření smlouvy


Vy i společnost musíte mít neustále na paměti, že cílem jednání není zvítězit, nýbrž dosáhnout uzavření smlouvy.

Zvítězí-li jedna strana, druhá prohraje. Strana, která prohrála (a není to vždy vynálezce), se pak může začít chovat způsobem, který brání ve správném fungování smlouvy. Je tedy daleko lepší, když společnost i vynálezce usilují o výsledek, který uspokojuje obě strany.

Licenční smlouva obvykle zahrnuje dvě kola jednání, z nichž každé vede k podpisu smlouvy. První úroveň představují základní body smlouvy, druhou úplná smlouva.

Základní body smlouvy

Jde v podstatě o předběžnou smlouvu uvedenou srozumitelným jazykem. Jejím účelem je stanovit čísla, termíny a podmínky, které Vám a společnosti vyhovují.

Než zahájíte jednání, musíte vědět, jaké dohody chcete dosáhnout, a musíte být schopni to odůvodnit. Taktika, kterou používají někteří vynálezci (na každou nabídku prostě odpovědět „To je málo”), pravděpodobně přivodí brzký konec jednání.

Ačkoli jednání o základních bodech smlouvy obvykle nejlépe probíhají bez formalit či právního zastoupení na obou stranách, měli byste se během procesu spoléhat na „zákulisní” rady svého patentového zástupce či jiných právních zástupců. Rovněž pomůže, budou-li při jednáních alespoň po určitou dobu přítomni další členové Vašeho týmu.

Základní body smlouvy nejsou konečné ani právně závazné, takže společnosti nesmíte nikdy dovolit, aby Vaše DV jakkoli využívala nebo na něm „pracovala”, dokud nedojde k podepsání úplné smlouvy.


Co by mělo být v dokumentu Základní body smlouvy?

Následující seznam slouží pouze jako vodítko a není úplný. Naznačuje pouze značný rozsah témat, jež je třeba projednat. Musíte požádat svého právního zástupce, aby Vám poradil, co by dokument Základní body smlouvy měl a naopak neměl obsahovat.
 

Datum poslední aktualizace – 25.10.2010 14:30