Úřad průmyslového vlastnictví

Zdroje pomoci pro vynález


Existuje velmi málo zdrojů pomoci pro vynálezy a vynálezce. Je však mnoho zdrojů pomoci pro inovativní malé společnosti. Možná se tedy vyplatí založit za účelem využití vynálezu společnost. Jako společnost s vynálezem v příslušné fázi vývoje můžete být způsobilí pro určitou formu pomoci.

(Cílem Vaší společnosti je buď vyrábět a prodávat hotový výrobek, nebo pracovat na vývoji vynálezu až do okamžiku, kdy do něj investuje větší společnost či na něj od Vás získá licenci.)


Opatřování financí

Opatřování financí na vynálezy je téměř vždy obtížné, nikoli však nemožné. Čím menšímu riziku je investor vystaven, tím větší je Vaše šance na získání financí. Existují dva základní typy financování – možná budete potřebovat oba:

  • Investice ze strany přátel a rodiny. V nejranějších fázích vynálezu budou pravděpodobně Vaší jedinou nadějí poměrně malé finanční částky od lidí, kteří (a) Vás dobře znají a (b) jsou ochotni vsadit si na to, že Vaše myšlenka se jim za nynější malou investici později dobře vyplatí. Další investoři asi mít zájem nebudou, neboť je ve hře mnoho neznámých a míra rizika je tedy příliš vysoká.
  • Formální investice. Větší finanční částky mohou být k dispozici, jakmile má vynález (a) rozumně zajištěné vyhlídky – prokázané například prodejem skutečného výrobku – a (b) obchodní plán (část 7).

Kolik peněz budete potřebovat?

Mnozí vynálezci zmaří svou šanci na financování tím, že žádají nerozumné částky – a žádat příliš málo může být stejně nerozumné jako žádat příliš moc.

Důležité je spočítat náklady na vývoj vynálezu co nejúplněji a nejpřesněji. Nemusí to být snadné, ale kdokoli, kdo má zkušenosti s hodnocením investičních nabídek, okamžitě pozná, zda jste potřebné úsilí vyvinuli.

Při stanovení všech nákladů spojených s vývojem nového výrobku či technologie může být vhodné požádat o radu odborníky. Pokud jste se tím nikdy dříve nezabývali, snadno vynecháte nebo podceníte důležité nákladové skupiny.

Nemusíte odhadovat veškeré náklady do poslední koruny, musíte však předložit číselné hodnoty, na něž se podívá zkušený člověk a řekne: „Ano, tak nějak to bude”.

Významnou položkou rozpočtu asi budou náklady na patentování. Tato položka se dá obvykle poměrně přesně předvídat na několik příštích let, takže patentový zástupce by Vám měl sdělit reálné hodnoty.

Není prospěšné žádat o peníze na úhradu životních výdajů. Mnoha financujícím subjektům se bude zdát, že se tak zvyšuje jejich riziko, zatímco Vaše se snižuje. A pokud se budou domnívat, že nejste ochotni se pro svůj vynález obětovat, mohou zpochybňovat Vaši oddanost věci. Pokud se domníváte, že určitý osobní příjem je nezbytný, musíte to odůvodnit v obchodním plánu.


Potřebujete vůbec externí financování?

Smyslem podnikání je vydělávat peníze, ne je utrácet. Než tedy dospějete k závěru, že potřebujete externí finanční prostředky, zjistěte všechny možné způsoby, jak své náklady snížit.
Klíčem k úspěchu mnoha vynálezů je například šikovný marketing. Pokud obdržíte objednávky na svůj výrobek ještě předtím, než se začal vyrábět, možná externí finanční prostředky ani nebudete potřebovat. I když se na objednávky nevztahuje platba předem, předložíte-li důkaz o těchto objednávkách, snadněji získáte kredit u svého výrobce nebo i bankovní finance, které pro Vás budou představovat krytí, dokud zákazníci nezaplatí. Můžete rovněž nabídnout zákaznickou slevu za předčasnou platbu.

Váš zisk může být zprvu nízký, ale (a) svůj výrobek uvedete na trh úspěšně a (b) utratíte pouze to, co Vás stál prodej výrobku, nikoli jeho výroba.

Datum poslední aktualizace – 01.12.2011 15:35