Úřad průmyslového vlastnictví

Zdroje financování


Je nepravděpodobné, že by banky nebo investoři rizikového kapitálu poskytli finance na vývoj vynálezu nebo jeho uvedení na trh. Banky nechtějí riskovat a investoři rizikového kapitálu obvykle investují pouze do stávajících podniků řízených zkušenými manažery.

Vydatnější zdroj financování vynálezů představují: 

• Rodina a přátelé
Jednotlivci mohou být ochotni investovat malé, přijatelné částky. Například vynálezce velmi úspěšné kvízové stolní hry Trivial Pursuit® odmítly všechny společnosti, které oslovili. Poté nabídli podíly v hodnotě 500 a 1000 USD přátelům a opatřili si tak veškeré peníze potřebné k uvedení hry na trh. Mnoho lidí vsadí částky, o které si mohou dovolit přijít, výměnou za drobnou, ale hodnotnou investici (například jedno procento za investici ve výši 1000 EUR), pokud je podnik přesvědčivě představen

• Soukromí investoři známí jako „obchodní andělé”
Jsou to soukromí jednotlivci s finančními prostředky, které investují do malých podniků. Většinou očekávají tři věci: efektivní řízení, dobrý výrobek a hodnotný trh. Mohou být ochotni podstoupit velké riziko, ale na oplátku požadují vysokou odměnu. Základem je přesvědčivý obchodní plán a „anděl” může trvat na tom, že bude v podniku osobně zainteresovaný. 

Obchodní andělé často vytvářejí místní sdružení. Údaje o nich lze získat od organizací na podporu místního podnikání.   

• Potenciální obchodní partneři
Partnerství s existujícím podnikem může být dobrý způsob, jak získat investici ve formě financí či jiných prostředků. Nerovný vztah však pro Vás může představovat velké riziko. Je důležité, aby bylo takové partnerství podloženo právní smlouvou, která definuje vztah, jeho cíle, podíl na odměnách a co se stane v případě různých změněných okolností. Vždy buďte opatrní a nevzdávejte se větší části kontroly nad vynálezem nebo podnikem, než za kolik stojí takové partnerství.

• Státní či evropské dotace a subvence
Organizace na podporu podnikání Vám s radostí poskytnou informace o aktuálních režimech financování inovativních malých podniků. Finanční prostředky nemusí krýt veškeré náklady na vývoj, mohou však usnadnit získání dalších financí z obchodního sektoru.

Některé režimy se omezují na podniky v určených oblastech. Možná se vyplatí přesunout podnik kvůli způsobilosti pro podporu, musíte však pečlivě prozkoumat podmínky. Pokud jste například vázáni na konkrétní prostory, jste si jisti, že počáteční nízký nájem se později prudce nezvýší? 

• Podpora ze strany univerzit
Univerzity stojí za to zvážit jako zdroj pomoci. Ta se může pohybovat od nízkonákladových vysokoškolských projektů (například průzkum trhu nebo design výrobku) po poradenství a testování za komerční sazby. Mnoho univerzit v současnosti aktivně vyhledává obchodní příležitosti v oblasti inovací, rovněž však očekávají, že z nich budou mít zisk. Měli byste tedy hledat univerzitu, která nabízí nejvhodnější prostředky a nejpřijatelnější podmínky.

• Soutěže a publicita
Vítězství ve vynálezecké či inovátorské soutěži může přinést užitečné finanční prostředky a publicitu. Před přihlášením do případné soutěže se vždy ujistěte, že (a) organizátoři chápou potřebu omezit prozrazení, a (b) Vaše myšlenka je adekvátně chráněna. Nepodávejte však přihlášku patentu jen proto, abyste se mohli přihlásit do soutěže – ledaže jste si naprosto jisti vítězstvím!

 Vždy se mějte na pozoru před mediální publicitou (zejména televizní), pokud nemáte kontrolu nad informacemi, které se dostanou na veřejnost. Pokud Vás například prezentují jako „šíleného vynálezce” a ne jako vážného podnikatele, vítězství v soutěži se může obrátit v porážku! Pokud jde o tištěná média, určitě pomůže, jste-li schopni vydávat tiskové zprávy profesionální kvality. 

Datum poslední aktualizace – 25.10.2010 14:46