Úřad průmyslového vlastnictví

Budování týmu


V raných fázích vynálezu mnozí vynálezci pracují sami. Jakmile je však zapotřebí externí financování, často pomáhá, je-li vynálezce součástí týmu. To proto, že většina investorů požaduje poměrně rychlý návrat investic. O něm mohou pochybovat, pokud vidí, že se snažíte všechno dělat sami. Musíte jim dokázat, že máte prostředky na rychlý a úspěšný postup.

V mnoha případech stačí k vytvoření důvěryhodného týmu jeden či dva další lidé. Každý tým však musí mít i obchodní schopnosti. Ty často chybí, neboť v rané fázi se vše zaměřuje na technologii. Technické schopnosti jsou důležité, avšak pro většinu investorů je podstatný pouze obchodní potenciál myšlenky.


Zdroje týmů

Tým lze vybudovat několika způsoby. Například:

  • Vybírejte v rodině a mezi přáteli: jsou to lidé, jejichž schopnosti a osobnost dobře znáte.
  • Vytvořte tým specialistů, na něž se můžete obrátit v případě potřeby: například návrhář výrobku, výrobce prototypu a účetní. Asi budou mít vlastní zaměstnání, takže je průběžně informujte o pokroku, chcete-li, aby byli schopni rychle a účinně reagovat.
  • Kontaktujte místní klub vynálezců a zjistěte, není-li možné najít členy týmu v jeho řadách. Sem patří i odborníci v důchodu, kteří hledají nové výzvy.
  • V případě větších projektů vytvořte „virtuální společnost” s odborným řídícím týmem, který začne být funkční, až budou k dispozici investice.

Ať už vytváříte svůj tým jakkoli, musíte být schopni jej přesvědčit, že Vaše myšlenka má dobrý komerční potenciál. Pokud se Vám to nepovede, těžko přesvědčíte investory!

Rozhodněte, jak budou členové týmu odměněni z budoucích zisků, a s využitím příslušné právní pomoci sepište dohodu o odměně, kterou budou ochotni podepsat.

Každého člena týmu byste rovněž měli požádat o podpis smlouvy o utajení, než mu umožníte přístup ke klíčovým informacím. (Výjimkou pomou být právníci a patentoví zástupci, neboť profesionální kodex chování po nich vyžaduje zachování mlčenlivosti.)
 

Datum poslední aktualizace – 25.10.2010 14:42