Úřad průmyslového vlastnictví

Metodické pokyny


Metodické pokyny nejsou právním předpisem, jde o text popisující doporučenou a zobecněnou metodiku postupu, nelze z nich vyvozovat jakékoli povinnosti ani oprávnění. Řízení před Úřadem probíhá podle platných právních předpisů.

Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

ČÁST A OBECNÁ ČÁST (pdf, 900 kB)
ČÁST B VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ (pdf, 1,3 MB)
ČÁST C UŽITNÉ VZORY (pdf, 215 kB)
ČÁST D TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ (pdf, 193 kB)
ČÁST E PRŮMYSLOVÉ VZORY (pdf, 363 kB)
ČÁST F OCHRANNÉ ZNÁMKY (pdf, 794 kB)
ČÁST G1 SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů) (pdf, 507 kB)
ČÁST G2 SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci ochranných známek) (pdf, 345 kB)
ČÁST H OPRAVNÁ ŘÍZENÍ (pdf, 287 kB)
ČÁST CH OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ (pdf, 323 kB)

Datum poslední aktualizace – 29.01.2018 10:57