Úřad průmyslového vlastnictví

Evropské patentové přihlášky


Formuláře EPO

Číslo účtu EPO (pdf, 124 kB)
 

Evropský patentový úřad oznámil, že k 31.8.2014 uzavře svůj účet u Československé obchodní banky a.s.

Tento krok je odůvodněn nařízením EU č. 924/2009, které se týká přeshraničních plateb v EU, a podle něhož musí poskytovatel služeb účtovat stejné poplatky jak pro národní tak přeshraniční platbu v eurech.
Uvedené nařízení se týká členských států EU, Islandu, Norska a Lichtenštejnska.

Z toho důvodu EPO žádá, aby všichni přihlašovatelé od 1.9.2014 hradili poplatky výhradně na stávající účet EPO v Mnichově:

IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00

BIC: DRESDEFF700

Commerzbank AG

Promenadeplatz 7

80273 Munich

Germany


Evropská patentová úmluva a s ní spojené předpisy 

Aktuálně platnou výši jednotlivých poplatků Evropského patentového úřadu lze nalézt na webové stránce Schedule of Fees.

Datum poslední aktualizace – 08.04.2019 13:47