Úřad průmyslového vlastnictví

Program spolupráce PPH mezi ÚPV a Japonským patentovým úřadem (JPO)


Program spolupráce mezi ÚPV a Japonským patentovým úřadem (JPO) - Patent Prosecution Highway (PPH)

Pilotní projekt spolupráce mezi Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a Japonským patentovým úřadem (JPO), označovaný jako Patent Prosecution Highway (PPH), který byl zahájen 1. dubna 2015 na období tří let s ukončením 31. března 2018, se prodlužuje na časově neomezenou dobu.


Úřad průmyslového vlastnictví uzavřel s Japonským patentovým úřadem (JPO) Společné prohlášení o spolupráci v oblasti PPH (Patent Prosecution Highway). Toto prohlášení vstoupí v platnost dnem 1. dubna 2015 a tímto dnem bude oběma úřady zahájen pilotní program PPH. Doba trvání pilotního programu PPH jsou 3 roky. Tato doba může být dále prodloužena na základě souhlasu obou úřadů.

Znění: Společné prohlášení (Joint Statement) (pdf, 473 kB)

 

Informace pro CZ přihlašovatele - řízení před JPO

Řízení o přihláškách se žádostí o urychlení řízení na základě programu PPH před Japonským patentovým úřadem a text žádosti o zařazení do programu PPH, pro české přihlašovatele, jsou popsány v pokynech na stránce:

http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/guideline_e.htm

Další informace k tomuto projektu PPH a řízení jsou dostupné na webových stránkách JPO:
http://www.meti.go.jp/english/press/2015/0311_02.html
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm

 

Informace pro přihlašovatele z Japonska – řízení před ÚPV

Řízení o žádosti podané u ÚPV v rámci Pilotního programu PPH mezi Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Japonským patentovým úřadem (JPO)

 

Pokyny pro japonské přihlašovatele:

http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/guideline_e.htm

Návod v anglickém jazyce: Procedures to file a request to the IPO CZ (pdf, 552 kB)
                                                 PPH Request (doc, 23 kB) and PCT-PPH Request (doc, 24 kB)

Návod v českém jazyce: Projekt PPH, Projekt PCT-PPH

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace – 03.04.2018 08:28