Úřad průmyslového vlastnictví

Program spolupráce PPH mezi ÚPV a Finským patentovým a registračním úřadem (PRH)


Program spolupráce mezi ÚPV a Finským patentovým a registračním úřadem (PRH) - Patent Prosecution Highway (PPH)

Pilotní projekt spolupráce mezi Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a Finským Patentovým a registračním úřadem (PRH), označovaný jako Patent Prosecution Highway (PPH), který byl zahájen 1. listopadu 2013 na období jednoho roku s ukončením 31.října 2014, se prodlužuje na časově neomezenou dobu.


Úřad průmyslového vlastnictví uzavřel dne 16. října 2013 s Finským patentovým úřadem (The National Board of Patents and Registration of Finland - NBPR ) memorandum o porozumění o PPH (Patent Prosecution Highway).Toto memorandum vstoupí v platnost dnem 1. listopadu 2013 a tímto dnem bude oběma úřady zahájen pilotní program PPH. Doba trvání pilotního programu PPH je jeden rok. Tato doba může být dále prodloužena na základě souhlasu obou úřadů.

Text Memoranda o porozumění o PPH (pdf, 40 kB)

Překlad textu Memoranda o porozumění o PPH do českého jazyka (pdf, 180 kB)  

Informace pro CZ přihlašovatele - řízení před PRH, Finsko

Řízení o přihláškách se žádostí o urychlení řízení na základě programu PPH před Národním úřadem Finska pro patenty a registraci, a text žádosti o zařazení do programu PPH, pro české přihlašovatele, jsou popsány v následujících pokynech:
PRH PPH Guidelines for Czech filers – v angličtině (pdf, 133 kB)
NBPR PPH Guidelines – v českém překladu (pdf, 523 kB)
Žádost o účast v programu PPH - v českém překladu (pdf, 133 kB)

Další informace k tomuto projektu PPH a řízení jsou dostupné na webových stránkách Finského úřadu:

http://www.prh.fi/en/patentit/pph.html

Informace pro přihlašovatele z Finska – řízení před ÚPV

Řízení o žádosti na ÚPV v rámci Pilotního programu PPH mezi Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Národním úřadem Finska pro patenty a registraci (NBPR)


Pokyny pro finské přihlašovatele:

      Text Pokynů v angličtině (pdf, 107 kB)
      Text Pokynů v češtině (pdf, 163 kB)

      Žádost o PPH a tabulka shody nároků

      v češtině (pdf, 205 kB)
      v angličtině (pdf, 297 kB)

      Příklady přihlášek splňujících podmínky PPH u ÚPV

      v češtině (pdf, 468 kB)
      v angličtině (pdf, 92 kB)
 

Datum poslední aktualizace – 03.04.2018 08:27