Úřad průmyslového vlastnictví

Zpřístupnění překladu patentových nároků evropské patentové přihlášky


Zpřístupnění překladu patentových nároků je upraveno v §35a zákona č. 527/1990 Sb. (pdf, 419 kB). Splní-li přihlašovatel evropské patentové přihlášky zákonné podmínky, Úřad průmyslového vlastnictví zpřístupní veřejnosti překlad patentových nároků do jazyka českého a tuto skutečnost oznámí ve Věstníku. Přihlašovatel se může po tomto zpřístupnění domáhat přiměřené náhrady od toho, kdo její předmět využíval, bude-li mít patent udělený Evropským patentovým úřadem účinky v České republice. ÚPV preferuje předložení překladu v jednom vyhotovení. K tomu, aby mohl ÚPV zpřístupnit překlad patentových nároků zveřejněné patentové přihlášky podle §35a odst. 4 zákona č. 527/1990 Sb. je třeba, aby byly splněny zvláště následující podmínky:

  • evropská patentová přihláška má účinky na území České republiky (designace CZ)
  • evropská patentová přihláška byla již Evropským patentovým úřadem zveřejněna
  • překlad patentových nároků do jazyka českého předložila oprávněná osoba
  • byly zaplaceny správní poplatky za zpřístupnění překladu (zákon č. 634/2004 Sb. (pdf, 866 kB)) Pro předložení překladu nároků a opraveného překladu nároků doporučujeme použít následující formulář (pdf, 329 kB). 

Datum poslední aktualizace – 08.01.2019 10:02