Úřad průmyslového vlastnictví

Záznamy do rejstříku a změny rejstříkových údajů u evropských patentů


Bezprostředně po oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku zapíše ÚPV evropský patent do českého rejstříku evropských patentů s údaji, které jsou zapsány v evropském patentovém rejstříku vedeném Evropským patentovým úřadem. Vyznačování rejstříkových údajů a změn v rejstříkových údajích u evropských patentů s účinky pro Českou republiku se řídí stejnými zásadami jako u národních patentů s následujícími výjimkami:

Pokud Evropský patentový úřad provede změnu v evropském patentovém rejstříku s účinností k datu předcházejícímu datu oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku, a tato změna není promítnuta do dat, které ÚPV od Evropského patentového úřadu obdržel, pohlíží ÚPV na žádost o změnu v českém rejstříku evropských patentů jako na žádost o opravu dat a i v případě, že je typ provedené změny zpoplatněn dle zákona o správních poplatcích, nevyžaduje k provedení změn v rejstříku úhradu správního poplatku. K provedení této změny ÚPV požaduje pouze projev vůle (žádost) oprávněné osoby doložený fotokopií sdělení Evropského patentového úřadu o registraci změny (EPO form 2544).

Pokud Evropský patentový úřad provede u evropského patentu v evropském patentovém rejstříku pro účely dalšího řízení před Evropským patentovým úřadem (podání odporu) zápis nového nebo změněného údaje (např. změnu, převod, přechod, licenci, zástavní právo apod.) s účinností po datu oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku, tento zápis se provede v českém rejstříku evropských patentů teprve na základě projevu vůle (žádosti) oprávněné osoby. Na žádost se pohlíží obdobně, jako na žádost podanou k národním patentům. V případě, že je žádost zpoplatněna dle zákona o správních poplatcích, vyžaduje se k provedení zápisu do rejstříku úhrada správního poplatku. K provedení tohoto zápisu do rejstříku ÚPV požaduje projev vůle (žádost) oprávněné osoby doložený fotokopií sdělení Evropského patentového úřadu o registraci změny (EPO form 2544). 

Datum poslední aktualizace – 24.09.2018 10:22