Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví jako podací místo pro evropské patentové přihlášky


Podle §24 zákona č. 527/1990 Sb. (pdf, 419 kB) je Úřad místem, u něhož lze podat evropskou patentovou přihlášku podle Úmluvy o udělování evropských patentů (pdf,41 kB) uzavřené v Mnichově dne 5. října 1973 (evropská patentová úmluva); to neplatí pro rozdělenou evropskou patentovou přihlášku, kterou je třeba podat přímo u Evropského patentového úřadu.

Detailní informace o evropských patentových přihláškách a o jejich podávání jsou k dispozici v kapitole Evropské patentové přihlášky.
 

Datum poslední aktualizace – 13.11.2018 09:35