Úřad průmyslového vlastnictví

Evropské patentové přihlášky a evropské patenty s účinky pro ČR


Práva vyplývající z evropských patentů a evropských patentových přihlášek s účinky pro Českou republiku a nakládání s nimi jsou upravena zvláště v zákoně č. 527/1990 Sb. (pdf, 419kB), o vynálezech a zlepšovacích návrzích, především v §35a až §35g. Patent udělený Evropským patentovým úřadem má stejné účinky jako národní patent. Majitel evropského patentu je však mj. povinen v zákonné lhůtě předat ÚPV překlad patentového spisu do jazyka českého. Pokud tak neučiní, považuje se evropský patent v České republice za neúčinný od samého počátku (§35c odst. 1 až 5 zákona č. 527/1990 Sb.). Za udržování evropského patentu v platnosti je majitel povinen platit udržovací poplatky dle zákona č. 173/2002 Sb. (pdf, 146 kB). Správní poplatky týkající se evropských patentů jsou uvedeny v zákoně č. 634/2004 Sb. (pdf, 866 kB)

Datum poslední aktualizace – 13.11.2018 09:42