Úřad průmyslového vlastnictví

Dvoustranné dohody o spolupráci mezi ÚPV a partnerskými zahraničními úřady


Úřad průmyslového vlastnictví České republiky uzavřel dvoustranné dohody o spolupráci s partnerskými úřady Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Španělska.
V těchto Úřadech získá   přihlašovatel výhodu v podobě urychlení patentového řízení v dané zemi, a to na základě   předložení rešeršní zprávy vyhotovené partnerským úřadem.

Text dohody s Chorvatskem (pdf, 52 kB)
Text dohody s Maďarskem (pdf, 58 kB)
Text dohody s Polskem (pdf, 58 kB)
Text dohody s Rakouskem (pdf, 58 kB)
Text dohody se Slovenskem (pdf, 52 kB)
Text dohody se Španělskem (pdf, 63 kB)

Datum poslední aktualizace – 11.07.2016 10:54