Úřad průmyslového vlastnictví

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví


Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (pdf, 209 kB).

Touto instrukcí se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru. Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2010

 

Datum poslední aktualizace – 07.02.2012 14:16