Úřad průmyslového vlastnictví

Přihlašování do zahraničí


Pro přihlašování užitných vzorů platí obdobné možnosti jako je popsáno v kapitole Průmyslová práva - Vynálezy/Patenty - Přihlašování do zahraničí

Datum poslední aktualizace – 26.07.2011 13:12