Úřad průmyslového vlastnictví

Společné prohlášení o sbližování grafických vyobrazení průmyslových vzorů


Projekt Konvergenčního programu CP 6 – Grafická vyobrazení průmyslových vzorů má za cíl poskytnout pokyny týkající se vyobrazení průmyslových vzorů. Konkrétně dokument definuje používání disclaimerů (omezení rozsahu ochrany), typů pohledů a jak průmyslové vzory vyobrazovat na neutrálním pozadí. Dokument také obsahuje přehled standardů, které úřady používají pro přihlášky průmyslových vzorů podané elektronickými prostředky a podané v papírové formě.

Tato společná praxe se zveřejňuje tímto společným prohlášením za účelem dalšího zvýšení transparentnosti, právní jistoty a předvídatelnosti ve prospěch průzkumových referentů i uživatelů.

Celý dokument (pdf, 3,0 MB)
Často kladené otázky (pdf, 676 kB) 

Datum poslední aktualizace – 12.06.2018 08:58