Úřad průmyslového vlastnictví

Poplatky


Přihláška zapsaného vzoru Společenství je zpoplatněna přihlašovacím poplatkem a poplatkem za zveřejnění průmyslového vzoru:

- přihlašovací poplatek za přihlášku obsahující jeden průmyslový vzor činí €230, přihlašovací příplatek za každý další (druhý až desátý) vzor uvedený v hromadné přihlášce €115 a každý další (nad deset vzorů) €50;
- poplatek za zveřejnění přihlášky činí €120, poplatek za zveřejnění za každý další (druhý až desátý) vzor uvedený v hromadné přihlášce €60, a každý další (nad deset vzorů) €30.
 
V přihlášce je možné požádat o odklad zveřejnění, který je rovněž zpoplatněn:
- Za odklad zveřejnění přihlášky je hrazen poplatek ve výši €40, příplatek za odklad zveřejnění za každý další (druhý až desátý) vzor uvedený v hromadné přihlášce, který je předmětem odkladu zveřejnění €20, a každý další (nad deset vzorů) €10.
Tyto poplatky za odklad zveřejnění se platí při podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství spolu s přihlašovacím poplatkem za přihlášku místo poplatků za zveřejnění. Tři měsíce před koncem doby odkladu zveřejnění (dle data v přihlášce nebo dle žádosti o skončení odkladu zveřejnění), je nutno zaplatit výše uvedené poplatky za zveřejnění.
Úplný seznam poplatků je na konci tohoto textu.
 
 
Poplatky se platí pouze v € a vždy přímo EUIPO, tzn. i při tzv. nepřímém podání přihlášky zapsaného vzoru Společenství (viz níže) prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV). Je možno platit:
 
- platbou nebo převodem na níže uvedené bankovní účty EUIPO:
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Account number: 0182-5596-90-0092222222
Swift code (BIC): BBVAESMMXXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222
 
nebo
 
LA CAIXA
Account number: 2100-2353-01-0700000888
Swift code (BIC): CAIXESBBXXX
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888
 
- odečtem z běžného účtu vedeného u EUIPO. Musí být uvedeno číslo tohoto účtu. Běžný účet si lze otevřít na základě písemné žádosti podané u EUIPO na následující adrese:
 
Office for Harmonization in the Internal Market (EUIPO)
Finance Department (finanční odbor)
Avenida de Europa, 4
Apartado de correos, 77
E-03080 Alicante, Spain
Telefon: (34) 965 139 340
Fax: (34) 965 139 113
 
UPOZORNĚNÍ s platností od 1. ledna 2008 se ruší možnost hradit poplatky EUIPO v hotovosti nebo šekem!
 
 
Poplatky spojené s průmyslovým vzorem Společenství
(Podle Nařízení Komise (EC) č. 2246/2002 z 16. prosince 2002)
Druh poplatku
 
Výše poplatku
 
Příplatek
(za každý druhý až desátý vzor)
Příplatek
(za jedenáctý a každý další vzor)
 
Přihlašovací /Registration/
€230
€115
€50
Zveřejnění /Publication/
€120
€60
€30
Odklad zveřejnění
/Deferred Publication/
€40
€20
€10
Opožděné placení přihlašovacího poplatku /Late Payment Registration/
€60
Opožděné placení poplatku za zveřejnění
/Late Payment Publication/
€30
Opožděné placení poplatku za odklad zveřejnění
/Late Payment Deferment/
€10
Příplatek za opožděné placení příplatku za druhý a další vzor v hromadné přihlášce
/Late Payment Additional Designs /
25% příslušného příplatku
 
První obnova doby ochrany (poplatek za jeden vzor)
/Renewal (first) per design/
€90
Druhá obnova doby ochrany (poplatek za jeden vzor)
/Renewal (second) per design/
€120
Třetí obnova doby ochrany (poplatek za jeden vzor)
/Renewal (third) per design/
€150
Čtvrtá obnova doby ochrany (poplatek za jeden vzor)
/Renewal (fourth) per design/
€180
Příplatek za opožděné placení za obnovu doby ochrany /Late Renewal/
25% příslušného příplatku
 
Žádost o výmaz
/Invalidity Application/
€350
Rozklad
/Appeal/
€800
Navrácení do původního stavu
/Restitutio in integrum/
€200
Převod přihlášky
/Transfer Application/
€200 za jeden vzor (max €1000)
 
Převod vzoru
/Transfer Design/
€200 za jeden vzor (max €1000)
 
Zápis licence
/Licence Registration/
€200 za jeden vzor (max €1000)
 
Výmaz licence
/Licence Cancellation/
€200 za jeden vzor (max €1000)
 
Věcné právo
/Right in rem/
€200 za jeden vzor (max €1000)
Vydání neověřené kopie přihlášky, osvědčení nebo výpisu z rejstříku
/Copy of Application, Certificate
or Extract (uncertified)/
€10
Vydání ověřené kopie přihlášky, osvědčení nebo výpisu z rejstříku
/Copy of Application, Certificate or Extract (certified)/
€30
Nahlédnutí do spisu
/Inspection of Files/
€30
Vydání neověřené kopie spisu
/Copy of file (uncertified)/
€10 + €1 za jedenáctou a každou další stránku
 
Vydání ověřené kopie spisu
/Copy of file(certified)/
€30 + €1 za jedenáctou a každou další stránku
 
Pořízení a vydání informace ze spisu
/Communication of File/
€10 + €1 za jedenáctou a každou další stránku
 
Žádost o sdělení nákladů spojených s žádostí o výmaz nebo s rozkladem
/Review of Refund/
€100
 
Tyto poplatky se platí vždy přímo EUIPO!
 
 

Datum poslední aktualizace – 23.03.2016 13:36