Úřad průmyslového vlastnictví

Řízení o mezinárodním zápisu


Průvodce Haagským systémem mezinárodního zápisu průmyslových vzorů (pdf, 661 kB)

Guide to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement

Texty Průvodce (česky, anglicky) obsahují systém odkazů na znění ustanovení legislativních předpisů. Tyto odkazy jsou uvedeny v levém okraji textů. Odkaz začínající číslem 34 se odvolává na konkrétní ustanovení Londýnského aktu přijatého v r. 1934, odkaz začínající číslem 66 se odvolává na konkrétní ustanovení Haagského aktu přijatého v r. 1966 a odkaz začínající číslem 1960 se odvolává na konkrétné ustanovení Ženevského aktu přijatého v r. 1999. Odkaz začínající „Rule“ se odvolává na konkrétní pravidlo Společného prováděcího řádu a odkaz začínající „A. I. Section“ se odvolává na konkrétní administrativní pokyn tohoto prováděcího předpisu. Na rozdíl od anglického textu, který shodné značení pro jednotlivé akty Haagské dohody zachovává i v textu, používá český překlad jejich názvy. Úplné znění všech legislativních norem je k dispozici v sekci legislativa.

Tam, kde se v textu vyskytuje spojení „mezinárodní úřad“, má se na mysli Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) se sídlem v Ženevě. Tam, kde se v textu vyskytuje pouze „úřad“, má se na mysli úřad členské strany Haagské dohody, který je správním úřadem pro ochranu průmyslových vzorů v dané členské straně.

 

Datum poslední aktualizace – 13.11.2018 09:29