Úřad průmyslového vlastnictví

Elektronické přihlašování a formuláře


Počínaje 14. lednem 2008 lze mezinárodní příhlášky průmyslových vzorů podávat do mezinárodního úřadu též elektronicky. Podmínky pro tento způsob podání mezinárodní úřad stanovil v oznámení N° 13/2007 , pracovní překlad oznámení do češtiny naleznete zde. (pdf, 107 kB)

V souvislosti se zavedením elektronického podání došlo ke změně Administrativních pokynů. Tyto změny jsou zpřístupěny v oznámení N° 12/2007 a byly zapracovány i do textu oficiálního průvodce. Aktuální znění průvodce i obou prováděcích předpisů je v anglické verzi dostupné na internetových stánkách WIPO www.wipo.int v sekci Industrial Designs a na výše uvedených odkazech. Český text průvodce nemá tyto změny dosud zapracovány, ale stane se tak v nejbližší době. Úřad na to upozorní na těchto stránkách.

On-line přihláška průmyslového vzoru

Žádost o mezinárodní zápis průmyslového vzoru a ostatní formuláře mezinárodního úřadu pro řízení o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů - ke stažení

Datum poslední aktualizace – 13.11.2018 09:27