Úřad průmyslového vlastnictví

Metodické pokyny – OP/ZO


ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ (pdf, 300 kB)

Metodické pokyny nejsou právním předpisem, jde o text popisující doporučenou a zobecněnou metodiku postupu, nelze z nich vyvozovat jakékoli povinnosti ani oprávnění. Řízení před Úřadem probíhá podle platných právních předpisů.
 

Datum poslední aktualizace – 13.11.2018 09:21