Úřad průmyslového vlastnictví

Společné prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek


V zájmu usnadnění provedení nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, a posílení jejího dopadu na harmonizaci, úřad EUIPO a úřady duševního vlastnictví členských států zpracovaly dokument, jehož snahou je poskytnout souhrnné informace o druzích ochranných známek, jejich definicích a způsobech ztvárnění. Cílem této spolupráce je usnadnit předlegislativní sbližování a pomoci tak při implementaci nové směrnice o ochranných známkách se záměrem zlepšit právní jistotu, předvídatelnost a přístupnost pro uživatele.


Celý dokument (pdf, 530 kB)

Přehled akceptovaných elektronických formátů (pdf, 70 kB)

Datum poslední aktualizace – 03.04.2020 14:19