Úřad průmyslového vlastnictví

Společné prohlášení OHIM a některých národních úřadů o společné praxi týkající se rozsahu ochrany černobílých ochranných známek


Projekt Konvergenčního programu CP 4– Rozsah ochrany černobílých ochranných známek reflektuje požadavek na zvyšování právní jistoty, transparentnosti a předvídatelnosti ve prospěch uživatelů i průzkumových referentů. V rámci tohoto projektu se OHIM a některé evropské národní úřady dohodly na zásadách společné praxe ohledně ochranných známek v černobílém provedení a/nebo v odstínech šedé barvy. Tyto zásady vymezují mj. jednotné pojetí totožnosti porovnávaných ochranných známek/označení, vysvětlují pojem „nepatrný rozdíl“ (včetně konkrétních příkladů) a v případě práva přednosti a relativních důvodů pro zamítnutí stanovují, pokud jde o otázku totožnosti, princip „what you see is what you get“ (oproti „black and white covers all“). Předmětem tohoto Společného prohlášení je tedy sblížení různých přístupů k ochranným známkám v černobílém provedení a/nebo v odstínech šedé barvy, pokud jde o právo přednosti, relativní důvody a řádné užívání.

Celý dokument (pdf, 1,93 MB)

Datum poslední aktualizace – 19.09.2014 10:48