Úřad průmyslového vlastnictví

Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti - kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky


Projekt Konvergenčního programu CP 3-- Rozlišovací způsobilost - kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky reflektuje požadavek na zvyšování právní jistoty, transparentnosti a předvídatelnosti ve prospěch uživatelů i průzkumových referentů. V rámci tohoto projektu se OHIM a některé národní úřady dohodly na společné praxi, která se týká posuzování rozlišovací způsobilosti kombinovaných ochranných známek s popisnými/nedistinktivními prvky.

Celý dokument (pdf, 2,5 MB)

Datum poslední aktualizace – 02.10.2015 09:50