Úřad průmyslového vlastnictví

Řízení o žádosti o mezinárodní zápis OZ


Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky podává přihlašovatel nebo majitel ochranné známky přihlášené nebo zapsané na území České republiky nebo jeho zástupce na formuláři ÚPV. Na základě této žádosti vypracuje Úřad mezinárodní přihlášku ochranné známky a odešle ji Mezinárodnímu úřadu WIPO. Právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice je možné v mezinárodní přihlášce uplatnit jen za podmínky, že mezi datem podání přihlášky v České republice a datem žádosti o mezinárodní zápis neuplyne více než šest měsíců. Mezinárodní úřad uzná v tom případě právo přednosti z národní přihlášky, jestliže mu bude mezinárodní přihláška doručena do dvou měsíců od data podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky v České republice.

Jestliže dojde žádost o mezinárodní zápis k přihlášce ochranné známky, která ještě nebyla zveřejněna, pokračuje referent oddělení národních ochranných známek u této přihlášky přednostně a neprodleně v řízení tak, aby bylo možné ji v co nejkratším termínu zveřejnit ve věstníku Úřadu.

Právo přednosti nebude možné včas uplatnit, pokud bude mít žádost o mezinárodní zápis formální vady bránící vypracování mezinárodní přihlášky ochranné známky (opožděné zaplacení správního poplatku, nedostatky týkající se nárokovaného seznamu výrobků a služeb, popřípadě dalších náležitostí).
 

Datum poslední aktualizace – 01.04.2016 13:44