Úřad průmyslového vlastnictví

Upozornění pro vlastníky mezinárodních ochranných známek požívajících ochrany v USA


V případě mezinárodních registrací s designací USA je nutné mezi 5. a 6. rokem od vydání osvědčení o rozšíření ochrany Patentovým a známkovým úřadem Spojených států (datum vydání osvědčení není shodné s datem mezinárodního zápisu nebo územního rozšíření!) předložit Patentovému a známkovému úřadu Spojených států prohlášení potvrzující, že je ochranná známka skutečně užívána, doplněné důkazy, popřípadě uplatnit řádné důvody pro neužívání ochranné známky (doporučuje se použít přiložený formulář). Příslušné dokumenty je nutné zaslat přímo Patentovému a známkovému úřadu Spojených států, tedy nikoliv prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví ČR či WIPO. Po skončení 6. roku je možné ještě využít šestiměsíční poshověcí lhůty, požadovaný poplatek je však v tomto případě navýšen. Obdobné prohlášení je nutné předložit také mezi 9. a 10. rokem od vydání osvědčení o rozšíření ochrany a následně každých deset let.
Nebude-li v řádné ani v poshověcí lhůtě předloženo prohlášení o užívání, popř. nebudou-li uplatněny řádné důvody pro neužívání, včetně předložení důkazů a zaplacení požadovaných poplatků, ochrana mezinárodní ochranné známky na území USA zanikne, o čemž Patentový a známkový úřad Spojených států uvědomí WIPO.
Detailnější informace jsou k dispozici v přiloženém dokumentu a dále na webových stránkách Patentového a známkového úřadu Spojených států www.uspto.gov a WIPO www.wipo.int.

Declaration of Use of a Mark (pdf dokument o velikosti 59,8 kB)

 

Datum poslední aktualizace – 26.07.2011 13:35