Úřad průmyslového vlastnictví

Evropská patentová úmluva (EPC)


Úmluva o udělování evropských patentů (pdf, 461 kB) - revidovaná aktem revidujícím článek 63 EPÚ ze 17. prosince 1991 a Revizním aktem EPÚ z 29. listopadu 2000 (EPC 2000)

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování  evropských patentů (pdf, 511 kB)

Dohoda o aplikaci článku 65 Úmluvy o udělování evropských patentů  (Londýnská dohoda) (pdf, 138 kB) 

Poplatkový řád

Přehled stavu členství v EPO

Datum poslední aktualizace – 21.11.2018 09:52