Úřad průmyslového vlastnictví

Dohoda TRIPS


Česká republika je smluvní stranou Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (pdf, 215 kB) (Dohoda TRIPS) spravovanou Světovou obchodní organizací.

Datum poslední aktualizace – 11.02.2014 08:01